Rubriky
Dění ve sboru

Informativní dopis 6. 5. 2020

Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Miroslavi

Středa 6. května 2020

A. Bohoslužby

Bratři a sestry, v souvislosti s uvolňováním nouzových opatření nastává v životě našeho sboru změna. Od pondělí 11. května je v zemi umožněno konání bohoslužebných shromáždění v počtu do 100 účastníků. Na základě úvahy staršovstva sboru obnovujeme konání bohoslužeb na všech místech našeho sboru.

1. Bohutice 10. května v 10:00

2. Miroslav 17. května v 8.30

3. Moravský Krumlov 17. května v 14:00

Od této doby se budou bohoslužby konat již pravidelně.

Podmínky konání bohoslužeb:

1. Všichni účastníci budou mít roušku.

2. Při vstupu do kostela všichni účastníci použijí dezinfekci na ruce, která bude k dispozici u vchodu.

3. V lavicích budeme udržovat rozestupy (doporučení 2 metry), rodiny mohou sedět pohromadě.

4. Nebudeme si podávat ruce při vstupu ani při východu.

5. Při odchodu z kostela použijeme opět dezinfekci rukou.

6. Po bohoslužbě se nebudeme zdržovat v Kruhu.

7. Po bohoslužbě budeme odcházet z farního prostoru.

8. Bohoslužby by se neměly zbytečně prodlužovat.

Jsem si vědom, že tyto podmínky nám mohou připadat jako omezující a nepohodlné. Nicméně zatím je třeba vše dodržet. Situace se bude vyvíjet, uvidíme v dalších týdnech. Podle vývoje situace upravíme také sborový život a podmínky bohoslužby.

Podmínky v této podobě se týkají bohoslužby slova. K bohoslužbě s večeří Páně, která by měla proběhnout na svatodušní neděli, budou vypracovány upřesňující pokyny.

Přes tyto omezující podmínky si vás dovoluji pozvat na bohoslužby po vynucené přestávce. Těším se na setkání a věřím, že i tak se shromáždění může stát radostnou událostí. Děkuji.

B. Další aktivity sboru

Staršovstvo přijalo usnesení, že během měsíce května zatím žádné další aktivity neproběhnou. Staršovstvo se sejde v úterý 19. května, kde budeme projednávat další postup ve věci dalších sborových aktivit.

Výjimkou jsou stavební práce. Po jednání staršovstva a po dohodě s Mirkem Šimšou, budou v těchto dnech a týdnech probíhat stavební úpravy na boku kostela. Byly také opraveny a vymalovány vnitřní prostory „Kruhu“.

C. Staršovstvo

Na poradě staršovstva 28. dubna 2020 jsme přijali návrh bratra faráře, aby se v květnu konaly bohoslužby v Bohuticích a v Moravském Krumlově, kde účast přítomných odpovídá povolenému počtu. V Miroslavi se pravděpodobně sejdeme, až bude možné konat bohoslužby bez omezení počtu účastníků. A vzali jsme na vědomí, že Férová snídaně a Noc kostelů se letos v našem sboru neuskuteční.

Zabývali jsme se harmonogramem prací kolem kostela, v první fázi to bude chodník kolem severní zdi kostela, kolem apsidy a až ke Kruhu.

Konstatovali jsme, že celocírkevní sbírka na Hlavní dar lásky k datu 28. 5. činí 12 700 Kč, děkujeme všem, kdo peníze odeslali poštou, internetovým bankovnictvím či osobně, vážíme si vaší obětavosti, s níž na církev pamatujete i v době, kdy se nemůžeme scházet při bohoslužbách. Je možné, že někteří z vás své finanční dary předají, až se sejdeme v kostele. Prosíme, abyste také pamatovali na potřeby našeho sboru i na celocírkevní sbírku darů Jeronýmovy jednoty, která probíhá po celý květen. Informace, jak přispívat jsou uvedeny v minulém sborovém dopise.

Bratr farář nám sdělil, že se setkal s panem Vladimírem Speličem, který sboru předal finanční dar ve výši 10 000 Kč, jistě si na Vláďu nejmladšího mnozí z vás pamatují. Také on si vzpomínal na svoje dětství, konfirmaci i známé ze sboru.

Prodloužili jsme nájemní smlouvu ve sborovém bytě rodině Lacinových do června 2021, potvrdili jsme záměr vymalovat v nejbližší době Kruh, a předali jsme Jiřímu a Jiřině Uhříkovým vchodové dveře do Kruhu k renovaci.

Za staršovstvo Lia Ryšavá

Pozdravy: Vyřizuji vám pozdravy ze spřáteleného sboru Spremberg. Plánovaný podzimní pobyt v Miroslavi se letos neuskuteční. Období koronavirové krize prožívají statečně, sborový život je poznamenán také tím, že jsou bez faráře. Mají však naději, že sbor bude již v létě obsazen. Další pozdrav je od Karla-Heinze Jostmaeiera z Recklinghausenu, poslal nám časopis, v němž je článek s fotografiemi o cestách studentů do Miroslavi a o jejich pomoci na našem židovském hřbitově. LR

D. Poděkování

Chtěli bychom vám poděkovat za sbírky, které se od vás sešly, které jste poslali a které sbíráte.

Sbírka „Hlavní dar lásky“ vynesla k 30. dubnu 12 700,- Kč od 13 členů sboru. Děkujeme všem.  

Stále je možné posílat sbírku na Jeronýmovu jednotu podle pokynů zveřejněných v minulém informativním dopise. Sbírka na Jeronýmovu jednotu probíhá po celý měsíc květen. Další sbírky bude možné vybírat již při běžných sborových bohoslužbách.

Děkujeme, že na sbírky pamatujete.

Za staršovstvo David Sedláček