Rubriky
Dění ve sboru

Sborový život v nejbližších týdnech

1. Bohoslužby v Miroslavi, v Bohuticích a v Moravském Krumlově se až do odvolání nekonají.

Připravujeme bohoslužby on-line, které budou k dispozici každou neděli od 8:30 na internetu.

Internetový odkaz na bohoslužby bude zveřejněn na těchto webových stránkách sboru, případně na webových stránkách www.evangnet.cz. Příprava on-line bohoslužeb bude probíhat během tohoto týdne. Kázat by měl bratr vikář Richard František Vlasák.

2. Křestní bohoslužba, která se měla konat tuto neděli 18. října v Moravském Krumlově, je odložena na nejbližší možnou dobu.

3. Biblická hodina pro mladší děti se zatím nekoná. Biblická hodina pro dospělé se nekoná až do odvolání.

4. Setkávání konfirmandů chceme podržet ve formátu dvou skupin 1+3 (farář, vikář), při dodržení platných hygienických podmínek. Tato možnost se uskuteční podle dohody s rodiči konfirmandů.

5. Setkání seniorek se odkládá až do odvolání.

6. Je možné uskutečnit on-line setkání střední generace, a to podle dohody a ochoty potencionálních účastníků.

7. Setkávání matek s malými dětmi je možné uskutečnit formou venkovní procházky, po dohodě s farářem sboru, podle možností jednotlivých rodin a počasí, při dodržením aktuálně platných hygienických podmínek.

8. Setkání mládeže se nekoná. Mládež funguje v on-line formě.