Nedělní škola 2008- 2009

Každou neděli ve školním roce se na faře schází nedělní škola. Do nedělní školy děti odcházejí během třetí písně po ohláškách. Začíná se v presbyterně na faře zhruba v 9 hodin. Nejdříve začínáme společně písní, modlitbou a krátkým připomenutím minulého příběhu. Po té se rozdělíme na dvě skupiny. Malé děti (od 3 let po první třídu) zůstávají v presbyterně. Velké děti (2. – 9. třída) jsou v kanceláři. Po výkladu, případně rozhovoru, se opět všichni sejdeme v presbyterně k závěrečné modlitbě a písni. Schůzky nedělní školy trvají většinou tři čtvrtě hodiny až hodinu. Výjimkou jsou neděle, kdy je vysluhována Večeře Páně. V tom případě se scházíme na faře již v 8:30 a společně odcházíme do kostela před vysluhováním Večeře Páně.

Do nedělní školy chodí kolem 20 dětí, většinou se nás sejde 12-15. Nedělní škola se schází také v kazatelské stanici Litobratřice pod vedením sestry Jiřiny Havlové, a to v neděli před bohoslužbami. V Miroslavi se jako učitelé střídají: Jarmila Šimšová, Martin Ryšavý, Eva Ryšavá, Jana Michalová, Daniela Bednaříková a letos nově i Terezka Ryšavá.

Letos jsou úlohy nedělní školy zaměřeny na písně, které zaznívají v Bibli. To zdaleka nejsou jen žalmy, ale i poetická vyprávění ze Starého i Nového zákona. Ke slovu se  dostávají známé i méně známé příběhy. Většinou máme k dispozici biblický příběh, k tomu se vztahující písňový text z Bible a na výběr několik písní z evangelického, dětského nebo mládežnického zpěvníku. Záleží pak na učiteli, jak se k tomu postaví a na co bude klást důraz. Některé úlohy jsou málo dějové a nevypráví se jednoduše, možná se dětem také dobře nepamatují. Vždy se však snažíme propojit úlohu s běžným životem a dětskou zkušeností. Děti tento rok mají pracovní sešity, do nichž mohou kreslit či zapisovat svoje postřehy k příběhu, co jim příběh připomíná a k jakým přímluvným modlitbám inspiruje.

Do nedělní školy jsou zvány všechny děti.

Daniela Bednaříková