Dárkování

První adventní neděle v našem sboru byla vyhrazena charitativnímu odpoledni  Dárkování. Od ochotných dárců bylo vybráno 22 000 Kč. Všem velmi děkujeme. Děkujeme také těm, kteří připravili pěkné dárky, všem, kteří se podíleli na jejich vkusné instalaci i těm, kteří připravili občerstvení nebo se podíleli na přípravě programu, ten byl takovýto:

 1. Přivítání ( br. farář Ondřej Titěra)
 2. Zpěv Mír na zemi daruj nám(nedělní škola+ shromáždění (Martin Ryšavý)
 3. Proč jsme si vybrali Adopci na dálku? (Lia Ryšavá se zapojením mládeže – transparenty s názvy charitativních organizací)
 4. Zpěv Oslavujem tvou dobrotu (nedělní škola – Martin Ryšavý)
 5. Uvedení filmu (Martin Ryšavý)
 6.  Ohlášení (Iva Ryšavá)
 7.  Zpěv Radostná ta zpívání, A na zemi budiž lidem …(pěvecký sbor – Eliška Férová)

  Zahájení vlastního dárkování..

  Z vybraného finančního obnosu bude poukázána potřebná částka na projekt Adopce na dálku pro Ajšu Namirembe. Zbytek je součástí sociálního fondu a nakládá se s ním podle aktuální potřeby a dle pravidel příslušného statutu.Jsme rádi, že se charitativní akce Dárkování, která se konala poprvé v adventu roku 2002, stala pevnou součástí života nejen evangelického sboru v Miroslavi, ale že je otevřena i miroslavské veřejnosti. Věříme, že se i v příštím adventu tato akce uskuteční, rádi bychom, aby to bylo opět první adventní neděli, a už teď vás zveme k aktivní účasti. Chystání dárků je záležitost dlouhodobá a radostná.
  Přeju vám dobré nápady a těším se.
  S přáním radostných Vánoc LR.

  Fotografie z akce najdete na: http://picasaweb.google.com/miroslav.cce/DRkovN#