7. prosince 2008

Ohlášky na druhou adventní neděli7. prosince 2008 

Bohoslužby v kazatelských stanicích (Moravský Krumlov, Litobratřice,Troskotovice)V 17°° nešporní pobožnost, v Kruhu Vl Fér O včelách a lidech kolem nich.
V příštím týdnu pravidelné setkávání, jako obvykle.
Porada staršovstva v úterý  9.12.(19.30). Sestry seniorky pečou perníky ve středu(13.30)

Příští neděli 14.12. při bohoslužbách bude pokřtěna Eva Suchá a stane se tak údem církve Kristovy a členkou našeho sboru.Při kávě a čaji po bohoslužbách bude možno zakoupit si výrobky klientů Betléma v Kloboukách, pamatujte na možnost pomoci středisku diakonie a pořídit současně pěkný dárek.
Příští neděli odpoledne v 15°° hodin  varhanní koncert Hany Ryšavé-Kaslové. Přijďte, zvěte ostatní&

Za dva týdny v neděli 21.12. dopoledne bohoslužby celého sboru s dětskou slavností od 9°° hodin!!!.
Odpoledne v 16°° vánoční koncert Znojemského komorního orchestru.
Všechny (adventní) neděle slavně slavme.
(s kázáním).

Velmi děkujeme za sbírky, které jste vykonali minulou neděli: při bohoslužbách na seniorátní Diakonii 3.733,-Kč ; dary sboru při VP 4.020,-Kč a odpolední Dárkování 22.000,-Kč pro Adopci na dálku a sociální fond sboru. Je to hodně peněz. Velmi si vážíme vaší obětavosti.
K tomu radostná zpráva, která přišla v pátek: Ajša studuje předposlední ročník střední školy.

Prosíme ty z vás, kdo jste ještě letos nezaplatili svůj pravidelný salár nebo chcete dát svůj vánoční dar, abyste to udělali. Přes všechny úspěchy našich mimořádných sbírek zůstává náš sborový pravidelný rozpočet ještě zdaleka nenaplněn. Děkujeme, že budete pamatovat i na běžný sborový provoz. 

Stále je možno zakoupit si EK 09 + NKD 09 + nástěnný kalendář 09 jsou k dispozici pod kruchtou     Za dva týdny v neděli 21.12. dopoledne bohoslužby celého sboru s dětskou slavností od 9°° hodin!!!.

Ohlášky měla Lia Ryšavá