Koncert Hany Ryšavé-Kaslové

Varhanní koncert v evangelickém kostele  14. prosince 2008 v 15.00 hodin

HANA RYŠAVÁ KASLOVÁ

Zazní tyto skladby:
Michael Praetorius: Adventní hymnus Veni redemptor gentium(1571-1621)
Camille Saint-Saëns: Preludium a fuga H dur(1835-1921)
Elsa Barraine: Preludium a fuga(1910-1999)
Eva-Maria Houben: Chorální předehra Nun komm, der Heiden Heiland(1955)
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sonata VI(1809-1847)
Variace na chorál Vater unser im Himmelreich  Fuga  Finale
Johann Sebastian Bach: Chorální předehra Nun komm, der Heiden Heiland(1685-1750)

Vstupné dobrovolné.

Všichni jste srdečně zváni.
Varhaní koncert se uskuteční za laskavého přispění firmy ATLANTA.

Program je sestaven ze skladeb skladatelů a skladatelek. Zazní hudba německá a francouzská čtyř století. Mladší autory spojuje úcta k hudbě autorů starších a používání starých hudebních forem. Obdivovateli staré hudby byli C. Saint-Saëns i F. Mendelssohn-Bartholdy, na památku varhanního díla J. S. Bacha (konkrétně jeho sbírky s názvem Orgelbüchlein, Varhanní knížka) píše E.-M. Houben roku 1990 chorální zpracování adventní písně Nun komm, der Heiden Heiland (Přijď, Spasiteli pohanů). Starou dvoudílnou hudební formu preludium a fuga používá představitel francouzského hudebního romantismu C. Saint-Saëns i francouzská skladatelka 20. století E. Barraine. Téma fugy E. Barraine je začátek židovské modlitby, její preludium a fuga je dílem z roku 1929. Krátká fuga se objevuje i v sonátě F. Mendelssohna-Bartholdyho, těžištěm sonáty jsou variace na chorál Otče náš v první části sonáty. Celý program uvádí varhanní zpracování adventního hymnu Veni redemptor gentium (Přijď, Vykupiteli národů) M. Praetoria. M. Praetorius byl významnou osobností protestantské hudby okolo roku 1600, jehož hudebně-teoretické dílo je zajímavým a důležitým historickým pramenem pro následující generace hudebníků. Program uzavírá ještě jedno zpracování adventní písně Nun komm, der Heiden Heiland  Johanna Sebastiana Bacha.