7. září 2008

Ohlášky na 16.
neděli po svaté Trojici

7. září 2008

Bratři
a sestry, vítám Vás na bohoslužbách. Dnes je 16. neděle po
svaté Trojici.

 • V našem
  sboru se dnes konají
  bohoslužby
  v Litobratřicích a v Moravském Krumlově, odpoledne
  v Troskotovicích.
 • Dnešní
  oznámení musím zahájit smutnou zprávou; včera večer
  zemřela
  sestra Eva
  Boudová,
  rozená Ryšavá. Máme proč být smutní. Nám se pochopitelně zdá
  jejích 48 let jako život krátký. Pán Bůh jistě počítá
  plnost života jinak než my. Myslíme na jejího manžela Petra, na
  její děti, rodiče i sourozence. Všem, jimž nemoc Evy Boudové a
  její úmrtí zasáhly do života, vyprošujeme Boží blízkost a
  ten pokoj, který náš rozum přesahuje. Pohřební shromáždění
  se bude konat v sobotu 13. září ve 14.00 hodin v Blahoslavově
  domě v Brně.
 • Srdečně
  Vás zvu na
  nešporní
  shromáždění
  ,
  které dnes zahájíme

  v 17.oo
  .
  Program
  v dnešním
  Kruhu
  je
  věnován sborovému pobytu
  na
  Blažkově
  .
  Srdečně vás k vyprávění a společnému zavzpomínání na
  pěkné letní dny zvu. Účastníky pobytu na Blažkově prosím,
  aby si s sebou vzali výstroj i výzbroj, výrobky i fotografie,
  aby naše povídání bylo autentické. Prosím také
  účastníky-seniory, kteří se včera vrátili, aby se do
  společného programu zapojili.
 • V
  Kruhu dojde také
  k domluvě
  termínů dětských biblických hodin
  ;prosím
  proto děti, aby si vzaly do Kruhu školní rozvrh.
 • V
  úterý 9. září v 19.30 se koná
  porada
  staršovstva
  .
  Prosím presbytery, aby potvrdili svou účast do knihy, popřípadě
  připojili svoje návrhy k jednání.
 • Maminky
  s dětmi

  se sejdou ve středu v 9.00 u Suchých, srdečně zveme.
 • Patrně
  jste si všimli, že na rozpisu není na příští neděli
  naplánován nešpor a Kruh; dostali jsme však na tento termín
  (neděle 14.9.)
  pozvání
  do MK na koncert

  skupiny Gentlemans Singers a moravskokrumlovského pěveckého sboru.
  Dnes je poslední možnost objednat si vstupenky. Také zájem o
  divadelní
  předplatné

  do  MK je nutno projevit dnes (zápisem ve vývěsce, bratru
  faráři, popř. mně), bratr farář vše objedná v pondělí
  dopoledne.
 • Příští
  neděli
  se
  sejdeme, dá-li Bůh, při bohoslužbách v našem kostele v půl
  deváté. Kázáním poslouží bratr vikář
  Daniel
  Matějka
  . Bude
  to jeho poslední služba u nás v rámci vikariátu, a tedy
  rozloučení. Na tyto bohoslužby jste srdečně zváni stejně jako
  na přátelské
  pobytí
  s bratrem vikářem
  ,
  které se uskuteční
  v sobotu
  13. září
  a
  to takto: ve 14.00 jste zváni na volejbal na hřiště, ať už
  hrající, stejně jako diváci, v 18.00 se uskuteční beseda
  v Kruhu, kde nám bratr vikář chce také představit pomocí
  fotografií Moraveč, kde nastupuje svoji duchovenskou službu, ve
  20.00 jsme srdečně zváni k posezení kolem ohně (pravděpodobně
  na humně u Martina Ryšavého). K těmto sobotním setkáním
  volejbalu, besedě v Kruhu i k závěrečnému posezení
  jsme všichni srdečně zváni bez rozdílu věku.
 • Připomínám,
  že dnes po bohoslužbách je v Kruhu připravena káva a čaj,
  srdečně zvu k popovídání a vzájemnému sdílení.
 • Vyřizuji
  přátelské
  pozdravy
  z Myslibořic

  od sestry Marty Dočkalové, navštívily jsme ji s Michaelou ve
  středu a pěkně jsme si popovídaly i o dění ve sboru.
 • Nyní
  prosím
  děti,
  aby přiběhly ke stolu Páně a připravili se k první
  poprázdninové nedělní škole.

 • Upřesňující
  poznámka (z pondělí 8. září 2008)

  Vzhledem
  k sobotnímu pohřbu se nebude konat volejbal tak, jak bylo
  ohlášeno. Setkání na volejbalu se uskuteční až v neděli
  14. září ve 14.00. Beseda v Kruhu zůstává dle plánu a
  koná se jak bylo ohlášeno v sobotu v 18.00 hodin
  v Kruhu. Posezení kolem ohně je přesunuto také až na
  nedělní podvečer  v 17.00 hodin u Martina Ryšavého na
  humně.