10. května 2009

Bratři sestry, dnes je neděle Cantate – Zpívejte, vítám Vás všechny na bohoslužbách.

Zejména srdečně vítám sestru farářku Jiřinu Kačenovou z Letohradu i jejího manžela. Sestře Kačenové děkuji za náročnou kazatelskou službu v Miroslavi, v Litobratřicích a v Bohuticích. V Moravském Krumlově budou bohoslužby čtené.

Bratr farář Ondřej Titěra je na krátké řádné dovolené, kterou si mohl vzít díky návštěvě sestry Jiřiny.

Zvu Vás na nešpor a do Kruhu.V programu se těšíme na dojmy mládeže ze školky ve Znojmě doplněné také o postřehy hostů starší generace.

Mládež všechny srdečně zve na zahájení volejbalové sezonydnes ve 14.00 – těšíme se na hráče i na diváky.

V minulém týdnu náš sbor a navštívila skupinka studentek a dvou vyučujících z Recklinghausenu v Německu. Tři dny velmi pilně pracovali na židovském hřbitově. Děkuji velmi rodinám, které je ubytovaly a připravovaly jim příjemné zázemí. V pátek, kdy bylo volno, se k děvčatům připojila početná skupina naší mládeže. Společně jsme pak poobědvali a pobesedovali v Kruhu. Děkuji sestrám, které připravily a krásně naservírovaly výborný oběd, velmi si toho vážím. Němečtí hosté odjeli v sobotu domů, také od nich mám vyřídit srdečné pozdravy celému sboru.

Program na příští týden

pondělí: děti ve Vémyslicích (13.45) i na faře (15.15)

úterý: staršovstvo (19.30), nezapomeňte potvrdit účast.

středa: seniorky (13.30) a v 19.00 zpěv

sobota: mládež

od čtvrtečního dopoledne do neděle se v kostele v Praze na Vinohradech koná mimořádné a řádné zasedání synodu naší církve. Témat a povinností je velmi mnoho, mj. i volba nové Synodní rady. Náš br.fr. je synodálem, při vhodné příležitosti nám bude referovat.

Pamatujme na jednání synodu na našich modlitbách.

Příští neděli budou bohoslužby jako obvykle, večer po krátkém nešporu se uskuteční v Kruhu: Hudba našich domovů. Prosím připravujte si příspěvek do programu. Protože jde o program s dětmi, zahájíme už v 18.00!

Připomínám, že celý květen probíhá sbírka darů JJ. Pamatujte na ni prosíme. Své dary můžete vkládat do zvláštní pokladnice – „kostelíčka“, nebo proti potvrzení k odečtu z daní sestře Janě Ryšavé.

Patrně jste si někteří všimli, že bylo zahájeno umývání oken v kostele. Ochotným a statečným dobrovolníkům už nyní děkujeme.

Připomínám, že se blíží Nanebevstoupení Páně – ve čtvrtek 21.5. V 19°° bude v Kruhu pobožnost a rozhovor s letošními konfirmandy. Konfirmační slavnost bude 31.5. na Svatodušní neděli.

V sobotu 9. května byl civilní pohřeb pana Pavla Ryšavého z Miroslavi. Myslíme na zarmoucenou rodinu, zejména na maminku zesnulého, sestru Marii Ryšavou žijící v Myslibořicích. Protože se s ní všichni nemůžeme setkat, je pro ni pod kruchtou připraven kondolenční dopis, k němuž můžete připojit svoje podpisy.

Prosím děti, aby se odebraly do nedělní školy a shromáždění bude pokračovat společným zpěvem.

Lia Ryšavá