13. září 2009

1)      Vítám vás.

2)      Bohoslužby v kaz. st. (Li, MK, Bo)

3)      Večer v 19°° po nešporu v Kruhu bude pod vedením Mirka Šimši rozhovor pamětníků o událostech r. 1945 v Miroslavi. Záměrem je setkání všech generací v Kruhu.

4)      Příští týden ve sboru:

úterý: starší děti v 15.15-30 ; ve 20.°° kroužek učitelů NŠ

středa: od 9°° maminky u Bednaříků ; ve 13.30 sestry seniorky

pátek: ve 13°° mladší děti a v 19°° zkouška zpěvu

sobota v 19°° mládež na faře

5)      Děkujeme všem, kdo se připojili ke starosti o návštěvu ze Skotska (dnes odjíždějí z Olomouce)

6)      Ti, kdo pomáhají při „alfa kurzech“ ve Znojmě, mají v úterý od 17°° přípravnou zchůzku. Nezapomeňte!

7)      Čtěte a zapisujte se na nástěnku:

         4.října sborová neděle + Díkčinění s VP + oběd ! + koncert skupiny Oboroh

         11.října sborový zájezd do Zlína, Prlova, Pozděchova a Vizovic

8)      V týdnu se sešlo staršovstvo:

         mj. doplnilo zvláštní prázdninovou sbírku na „povšechný fond“ o 16Kč a odesíláme 4.000,-Kč jako náš příspěvek na doplnění zpronevěřených peněz v ÚCK.

         rozhodlo o konání celocírkevní sbírky na křesťanskou službu v našem sboru příští neděli, tj. 20.9.

         zájemce o pronájem sborového bytu žádost stáhl, byt je volný k dispozici sborovým i rodinným akcím za malý dar sboru.

         staršovstvo bere na vědomí rozhovor v církvi o zvýšeném nebezpečí virové nákazy v celé společnosti, zatím však rozhodlo nic neměnit na dosavadním způsobu vysluhování VP v našem sboru. Zůstává prvotním zájmem účast všech pokřtěných, kdo chtějí být součástí stolu Kristova. Příští vysluhování bude 4.října, v neděli Díkčinění.

         prodej kalendářů (Daniela Bednaříková)   

10)  Děti ke stolu Páně (Biblická pátrání)

Ondřej Titěra