6. září 2009

Srdečně Vás vítám na dnešních bohoslužbách. Jsme rádi, že jsou mezi námi i bratři a sestry z Litobratřic, Moravského Krumlova a Bohutic. Dnešní bohoslužby jsou první ve školním roce. Máme je dnes prožít všichni dohromady, malí i velcí a zahájit společně nový školní rok.

Odpoledne se budou konat bohoslužby v Troskotovicích.

Po bohoslužbách jsme všichni zváni do Kruhu na besedu při kávě a čaji. Dnes mimořádně bude přítomen i pan farář. Jeho hlavním úkolem po bohoslužbách však je, aby se s dětmi domluvil na termínu biblických hodin. Děti tedy prosím, aby se po bohoslužbách nerozutekly a šly se s bratrem farářem domluvit. Vy ostatní, prosím, využijte této možnosti k besedě.

Ráda bych Vás taky pozvala dnes večer do Kruhu. Máme ve sboru milé hosty ze Skotska. Manželský pár a tři sestry ze skotské reformované církve. Jsou v České republice již od 31. Srpna. Bratr farář s nimi dva dny cestoval po jižních Čechách, nyní je provází po našem sboru a okolí. Všem vám, kteří jste se jim už věnovali nebo se jim věnovat budete moc děkujeme. Na konci ohlášek nás naši hosti pozdraví. Večer v Kruhu máte všichni možnost se s nimi setkat. Po krátké pobožnosti budou mít hosté připraveno povídání o Skotsku, o jejich církvi. Bude samozřejmě otevřen prostor pro vaše dotazy.

Naši hosté se v Miroslavi zdrží do středy, kdy je manželé Bartůškovi odvezou do Olomouce, kde bude jejich program pokračovat.

Program v týdnu:

V úterý 8. září se sejde staršovstvo. Mimořádně se však sejde již v 18.30! Presbytery prosíme, aby podepsali oběžníkovou knihu a případně připsali svoje návrhy k programu. Nezapomeňte již v 18.30!!!

Připomínám sborový zájezd do Zlína, Prlova, Pozděchova a Vizovic, který se uskuteční v neděli 11. října. Přihlašujte se na nástěnce, tam také můžete číst více informací.

Za měsíc, 4. října 2009 bychom se zde měli opět sejít i s bratřími a sestrami z celého sboru při neděli díkčinění. Odpoledne ve 14 hodin pak bude zde v kostele koncert skupiny Oboroh. Bude možné zůstat zde i na oběd. Prosíme vás však, abyste se k obědu přihlásili, na nástěnce nebo u mě.

Příští neděli se zde sejdeme jako obvykle v 8.30.

Teď už mi dovolte, abych pozvala naše hosty ze Skotska, aby nás krátce pozdravili.

Daniela Bednaříková