30. srpna 2009

Ohlášky na 12. neděli po svaté Trojici

Bratři a sestry, vítám Vás – hosty i domácí – na dnešních bohoslužbách. Je dvanáctá neděle po svaté Trojici. V Heslech Jednoty bratrské dnes čteme z knihy Přísloví: „Bázeň před Hospodinem je cesta k pravé moudrosti.“ (Př 15, 33) Přeju Vám i sobě, abychom tuto bázeň pociťovali a cestu k pravé moudrosti nacházeli.

Dnešní neděli nebude ani nešpor, ani Kruh.

Ačkoliv dětem už v úterý začíná nový školní rok, v našem sboru ještě v následujícím týdnu dodržujeme prázdninový program. Zahájení nedělní školy a další biblické práce s dětmi začne až příští neděli rodinnými bohoslužbami, kdy zde budou s námi i členové kazatelských stanic. Srdečně Vás na tyto bohoslužby zvu.

Včera jsme se vrátili ze společné sborové dovolené na Blažkově. Účastnili se nejen členové, ale i přátelé  našeho sboru. Prožili jsme po všech stránkách krásný týden. Bylo nás víc než šedesát. Velkou radost jsme měli z početné skupiny malých dětí i z toho, že jsme prožili týden bez úrazů a nemocí. Včera nás na Blažkově vystřídala desetičlenná  skupinka v seniorském věku, jejíž členové jsou z poloviny z našeho sboru. Myslíme na ně a přejeme jim krásné dny.

S radostí Vám oznamuji, že v Nosislavi mají nového faráře – Ondřeje Macka. Přejeme jemu i Nosislavským, aby se jim společné soužití dařilo a přinášelo jim radost a požehnání.

Dnešní neděli máme poslední možnost přispět do zvláštní pokladnice – kostelíčka – na Fond povšechného sboru, kterým chceme společně s celou naší církví doplnit ztrátu způsobenou lednovou krádeží. Vám, kteří jste již přispěli, srdečně děkuji.

V tomto týdnu náš sbor navštíví významná zahraniční návštěva – přijede k nám pětice Skotů

 (čtyři ženy a jeden muž), kteří by rádi blíže poznali naši církev i naši zem.  Převážně se jim bude věnovat náš bratr farář, za to mu velmi děkuji. Naši hosté budou bydlet ve sborovém bytě. Děkuji sestrám, které byt pečlivě uklidily a vše potřebné pro hosty nachystaly. Také my budeme mít možnost seznámit se s našimi hosty a to příští neděli v Kruhu. Už teď prosím s tímto mimořádným programem počítejte a za týden do Kruhu přijďte.

Poslední bod dnešních ohlášek je výjimečný a radostný. Dne 24. srpna se před 85 lety narodil bratr Miloš Ryšavý, věrný člen našeho sboru. Dovolte, abych mu na tomto místě za náš sbor popřála hojnost Božího požehnání, milosti a lásky do další dnů. Vážíme si Vás, bratře Miloši, zejména Vaší věrnosti, s níž se aktivně účastníte sborového života. Váš laskavý, občas i šibalský, úsměv a jasné názory jsou svědectvím o Vašem svěžím duchu. Vy sám nejlépe víte, jak veliký dar od Pána Boha je duševní svěžest, kterou máte a kterou i nás obohacujete. Přeji Vám z celého srdce také hodně sil tělesných a vše dobré do dalších dnů. Je jistě mnoho biblických míst, která by bylo vhodné v tuto chvíli přečíst. Mě zaujala slova žalmu 131; je to Davidova poutní píseň, která, věřím, může být i Vašim vyznáním:

„Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce, ani povýšený pohled. Neženu se za velkými věcmi, za divy, jež nevystihnu, nýbrž chovám se klidně a tiše. Jako odstavené dítě u své matky, jako odstavené dítě je ve mně má duše. Čekej, Izraeli, na Hospodina nyní i navěky.“

Lia Ryšavá