Stará Miroslav – III. část „Soužití menšin“

9. srpna 2009

Stará Miroslav – III. část „Soužití menšin“

V Kruhu se opět vzpomínalo, starší generace předávala své poznatky mladším. Sešlo se nás poměrně hodně a zájem byl veliký. Vzpomínali zejména bratří Miloš Ryšavý, Dušan Ryšavý, Ladislav Kolman a Vladimír Šimša. Vedení v Kruhu i celé besedy měl na starosti Mirek Šimša. Svého úkolu se zhostil už tradičn velmi dobře.

Dověděli jsme se, jaké to bylo mezi kamarády Čechy a Němci, ke komu se chodilo převážně nakupovat, jaká byla škola před 2. světovou válkou. Vzpomínalo se zemědělskou výstavu, která se konala v létě 1937 a byla poslední společnou akcí všech tří skupin miroslavských obyvatel – Čechů, Němců a Židů.

Pamětníci potvrdili, že národnostní rozdíly nevnímali nijak silně, přinesla je až politická situace těsně před válkou.

Pokračování se bude v Kruhu konat v září. Těšíme se.

Lia Ryšavá