16. srpna 2009

Sestry a bratři, vítám
vás dnes při bohoslužbách.
Bohoslužby jsou dnes v
Litobratřicích, Moravském Krumlově, v 19 hodin je
nešpor, a poté Kruh bratr farář Titěra nám
bude povídat O Synodu.
Zítra jede bratr farář
do Myslibořic, odjíždí ve 13 hodin, pokud by někdo
chtěl jet s ním, je to možné.
V následujícím
týdnu bychom rádi požádali Správu
majetku města o přistavení traktorové vlečky nahoru
za zeď zahrady za kostelem. Po naložení vlečky množstvím
větví, které jsou na zahradě a zabírají
potřebné místo, budou odvezeny do Štěpánova
ke spálení. Kdo byste byl ochoten pomoci naložit
větve, přihlaste se u bratra kurátora, který vám
sdělí den a čas přistavení vlečky.
V sobotu
odjíždí část sboru na Blažkov.
Chystáme
sborový zájezd v neděli 11. října, na
bohoslužby pojedeme do Zlína, poté do Prlova,
Pozděchova (odkud po válce přišli bratří a sestry
do Troskotovic) a nakonec do Vizovic, valašského městečka s
mnoha tradicemi. Na nástěnce je přibližný program
zájezdu a přibude i list papíru, na který se
budete moci přihlašovat.
Sbírka na povodně vynesla v
našem sboru celkem 15960,-, všem ochotným dárcům
děkujeme. O práci Diakonie v povodňových oblastech
čtěte v posledním čísle Českého bratra.
Autor dnešního kázání
je bratr farář Kabíček.