9. srpna 2009

  

Bratři a sestry, vyslechněte ohlášky na dnešní neděli, která je 9. po Sv.trojici.
Všechny Vás srdečně vítám v tomto shromáždění.
Dnes dopoledne v 10 hodi budou bohoslužby také v Litobratřicích a odpoledne v půl druhév Bohuticích.

K večernímu nešporu se sejdeme dnes v 19 hodin.
Kruhový program je připravenjako III.část povídání a vzpomínání, jak se žilo v Miroslavi v první polovině minuléhostoletí. Všechny Vás srdečně zveme, nejen pamětníky ale také jejich potomky. Tedy dnesvečer v Kruhu.
Jakékoliv Vaše příspěvky a také otázky jsou vítány.

Dnešní sbírka při vycházení bude sloužit pro potřeby našeho sboru.Do kostelíčka můžete ještě přispět do fondu, který má vyrovnat ztrátu způsobenou krádeží,asi před půl rokem, v ůstřední kanceláři naší církve. Za Vaše příspěvky a sbírku děkujeme.

Mám ještě pro Vás pozvání na společnou besedu, vedle do Kruhu ke kávě a čaji. Hned pobohoslužbách.

Příští neděli – 16. srpna budou pravidelné bohoslužby zde v kostele, v půl deváté dopoledne.

To je vše k dnešnímu ohlášení.