14. června 2009

 1. neděle po Trojici, začátek dlouhého mezidobí církevního roku

        přivítání

        shromáždění v kazatelských stanicích v 10 hod v Mor.Krumlově a v Litobratřicích, odpoledne ve 13.30 v Bohuticích

       D nes není nešpor  ani program v Kruhu, kruhové setkání se konalo včera večer a naším     hostem byl br.Míla Esterle a poutavě nám přiblížil práci komise pro přípravu nového zpěvníku. Několik nových žalmů jsme zpívali. 

        v příštím týdnu:  po: starší děti v 15.15 na faře

                         út: porada staršovstva v 19.30,prosím presbytery ,aby se seznámili  s programem, případně připsali další návrhy a podepsali se do oběžníkové knihy

                         pá: mladší děti ve 12 hod.na faře

                         so: mládež v 19°°

        na sobotu 20.června  v 14.30 hod  nás zve mládež na volejbalové hřiště  ke hře nebo povzbuzování hrajících. Je vhodné si vzít deku na sezení. V případě špatného počasí se bude hrát volejbal ve školní tělocvičně.

        Dnes se koná seniorátní shromáždění JJ v Mor.Třebové,kde náš sbor zastupují s.Rut Vesecká  a br.Jindřich Mach.Máme zde žádost o dar 100 000 Kč na opravu střechy kostela.

        příští neděli 21.6. nás navštíví zájezd bratří a sester ze sboru v Krouně i se svým farářem Davidem Sedláčkem a jeho rodinou. Po bohoslužbách budeme s nimi besedovat v Kruhu. Prosím ochotné sestry o pohoštění, je potřeba ještě několik moučníků, případně chlebíčky, nahlásit se můžete u sestry Jany Ryšavé. Děkuji.

        Příští neděli v 15.30 se bude konat v našem kostele koncert Znojemského komorního orchestru, počítejte s ním ve svém programu.

        Děkujeme sestrám za sycení komise pro přípravu nového zpěvníku. Komise pracovala v Kruhu od pátečního večera do sobotního odpoledne. 

Jarka Šimšová

f