21. června 2009

 Srdečně vás všechny vítám,  domácí i z kazatelských stanic našeho sboru, především však naše hosty ze sboru v Krouně se svým farářem Davidem Sedláčkem a jeho rodinu.Také je mezi námi část seniorátní mládeže,kterou tímto také vítám.

        Po bohoslužbách vás zvu do Kruhu k besedě  při občerstvení. Jistě si rádi sdělíme navzájem to, jak žijete vy v Krouně a my tady v Miroslavi a okolí. Přejeme vám ,aby se váš zájezd vydařil podle přestav a spokojený návrat domů.

        Bohoslužby v kazatelských stanicích Mor. Krumlov a Litobratřice se dnes nekonají, jsme tu teď společně shromážděni.

        Jménem mládeže děkuji sestrám,které napekly buchty a namíchaly pomazánky pro volejbalisty.

Staršovstvu děkuji za možnost využití Kruhu od pátečního odpoledne a v sobotu.Poděkování také patří těm ,kteří přišli podpořit volejbalovou hru.

        Dnes odpoledne v 15.30  se koná v našem kostele koncert Znojemského komorního orchestru, v rámci dnešního Evropského dne hudby. Všechny vás zvu na toto hudební odpoledne.Pozvěte své známé či sousedy.

V příštím týdnu:
 budou poslední biblické hodiny dětí v tomto školním roce v pondělí starší od 15°° a v pátek v poledne mladší děti na faře.

        V úterý od 18.30 se sejde skupina pro přípravu pobytu na Blažkově u Martinů,zveme také ostatní k zakončení školního roku, buřty s sebou .

        ve středu se sejdou sestry seniorky ve 13.30 v kruhu

        v pátek od 10 hod. maminky u Počarovských

        v sobotu mládež od 19°°

        příští neděli  budou pravidelné bohoslužby i v kaz.stanicích a večer v 19°° nešpor a program v Kruhu bude mít br.fr.Jaroslav Vítek z Brna, k 500.výročí narození Jana Kalvína“.

Ze staršovstva:
kromě pravidelného programu ve sboru na dobu prázdnin,plánů drobných brigád, hospodaření sboru v prvních pěti měsících a úvahách o blížících se zahraničních návštěvách na podzim a případně našem sborovém zájezdu,vybíráme dvě mimořádné informace:
1)      seniorátní shromáždění Jeronymovy Jednoty,které se konalo minulý týden v Mor.Třebové,rozhodlo postoupit žádost našeho sboru o dar 150.000 kč na opravu střechy našeho kostela do celocírkevního rozdělování příspěvků JJ jako 1.v pořadí našeho seniorátu. Je to rozhodnutí velmi přejné vůči naší střeše.Celocírkevní shromáždění JJ se koná v září.
2)      Staršovstvo přijalo podnět FS v Praze na Vinohradech k dobrovolnému příspěvku do fondu,který má alespoň zčásti zacelit ztrátu 1,5 milionu Kč,která zůstala i po vyřešení smutného případu zpronevěry velikých peněz z účtů církve pracovníkem ústřední církevní kanceláře. Naše staršovstvo rozhodlo o průběžné dobrovolné sbírce do pokladničky-kostelíčka,která bude probíhat během prázdninových měsíců.Podrobné informace o této sbírce s názvem „Fond povšechného sboru“ čtěte na nástěnce před kostelem.Po prostudování se každý sám rozhodněme zda a kolik do této sbírky dáme.

– pravidelná nedělní chrámová sbírka se koná ve dveřích při vycházení a je dnes určena na běžný provoz a potřeby našeho sboru. Děkujeme.

Jarka Šimšová