Ohlédnutí za volejbalem v Miroslavi

 

Na uspořádání volejbalu v
Miroslavi nás přivedla jedna procházka na Markův kopec v neděli
po školce ve Znojmě…

V pátek 19. června pršelo už od
rána, první účastníci volejbalu přijeli po čtvrté hodině. V
Kruhu, který jsme využívali celý víkend, jsme už vařili čaj,
mazali na chleba pomazánky, které připravily tety. Asi s hodinovým
zpožděním přijela i další část mládeže  Vanovice.

Spaní jsme měli po rodinách  u
Jendičů, Jarků a Férů. V rodinách jsme měli i snídaně.
Ráno v sobotu sice bylo zataženo,
ale nepršelo, to jsme využili ke krátké procházce po Miroslavi.
Po procházce jsme opět zakotvili v Kruhu a kostele, kde nám pan
farář pověděl historii miroslavského kostela…

V poledne byl výborný oběd. Po
krátké poobědové siestě jsme se vypravili do tělocvičny
základní školy. Družstva jsme neměli rozdělené na hosty a
domácí, ale byli jsme namíchaní. Dokonce jsme měli i fandy,
kteří nás přišli podpořit a také jednoho nového hráče.

Na sobotní večer jsme měli
naplánovanou mládež v Kruhu. Zpívali jsme ze Svítá, zamýšleli
jsme se nad tématem utrpení. Večer jsme měli v Kruhu opět
volný  zpívali jsme, povídali si, při odchodu jsme nachystali
stoly na zítřejší besedu po bohoslužbách, kam přijel sborový
zájezd z Krouny.

V neděli jsme vstávali brzy, abychom
stihli ještě připravit brambory na oběd. V kostele jsme při
bohoslužbách zpívali písničku ze Svítá. V neděli se již
vyčasilo, a tak jsme se vydali na židovský hřbitov. Poprosili
jsme o výklad Aleše Bednaříka. Byla to hezká procházka 
začínali jsme ji povídáním o židovském městě a synagoze, na
hřbitově byla další část výkladu..
S sebou na oběd jsme si donesli do
Kruhu z rodin všechny věci, na odpoledne jsme měli vymyšlenou
vycházku na kopec. Jako nejhezčí část vycházky je pro mě
sezení na bunkru.

Celá výprava volejbalistů odjížděla
kolem čtvrté hodiny autobusem na rozcestí.
Dojeli vpořádku domů a všichni
společně se těšíme na další setkání!

Napsala: Anna Férová