13. června 2009 – Nový zpěvník

Nový zpěvník – Kruh 13. června 2009

            V sobotu 13. června 2009 se v našem sboru konalo pravidelná setkání tzv. Zpěvákové komise, jejímž členem je také náš bratr farář Ondřej Titěra. Samozřejmě, že jsme této situace už s předstihem využili a prostřednictvím bratra faráře jsme požádali předsedu komise bratra Mílu Esterleho z Plzně o program v Kruhu. Vzhledem k jeho dalším povinnostem se Kruh konal v sobotu večer. Dověděli jsme se mnoho zajímavého o tvorbě nového zpěvníku, jehož žaltář má už téměř ucelenou podobu. Nás miroslavské, kteří každou neděli zahajujeme bohoslužby zpěvem žalmu, samozřejmě velmi zajímalo, jak asi žalmová část nového zpěvníku bude vypadat, zda tam budou všechny žalmy, proč některé nenajdeme a jiné v několika různých podobách apod. Dověděli jsme se ještě další a další velmi zajímavé skutečnosti a měli jsme možnost tři nové žalmové písně společně zazpívat. Nebylo to ovšem poprvé, co jsme z dílny Zpěvákové komise zpívali, bratr farář Titěra nás už na biblických hodinách s některými žalmy seznámil. Velice si vážíme toho, že bratr Esterle naše pozvání přijal, i když to pro něj  znamenalo  velké vypjetí – už v neděli měl další povinnosti na západě Čech a tak z Miroslavi musel  odcestovat už hodně brzy ráno.

Lia Ryšavá