Zájezd z Krouny

V neděli 21. června 2009 nás navštívili bratři sestry z evangelického sboru v Krouně.
Přijel jich opravdu plný autobus – 45 osob – takže nás byl po dlouhé době plný kostel. Byli jsme rádi, že této příležitosti využili také naši domácí z kazatelských stanic v Moravském Krumlově a Litobratřicích a na dopolední bohoslužby přijeli do Miroslavi. Také mládež ze seniorátu, která u nás v sobotu hrála volejbal, zaplnila dubové lavice a podílela se na bohoslužbách společně s naší mládeží zpěvem jedné písně ze Svítá. S našimi hosty jsme pobesedovali v Kruhu, samozřejmě s pohoštěním, za které sluší poděkovat ochotným sestrám. I při této příležitosti jsme znovu radovali z krásně opraveného Kruhu a funkční kuchyňky.
Zájezd Krouny vedl bratr farář David Sedláček, náš bývalý vikář. Rádi jsme se setkali s ním a s celou jeho rodinou. Moc nás potěšilo, že cílem jeho zájezdu byl právě sbor, kde sbíral své první farářské zkušenosti. Vzhledem k této skutečnosti se od krounských našemu faráři i sboru dostalo uznání.
Naši hosté pokračovali před polednem do Moravského Krumlova zhlédnout Slovanskou epopej Alfonse Muchy a po té do Znojma. Věříme, že se jim na jižní Moravě líbilo a že dobře dojeli domů.

Lia Ryšavá