7. června 2009

Kruh 7. června 2009

            Účastníci Kruhu 7. června 2009 měli mimořádnou příležitost seznámit se s postavou Tomáše Jurena, učitele, laického kazatele a písmáka z doby toleranční. Překvapení čekala i na ty, kteří měli už  o Tomáši Jurenovi jakési povědomí, neboť referující, Mgr. Sixtu Bolom z Brna, shromáždil o tomto pozoruhodném muži z Vysočiny (původem z Prosetína, zakladateli sboru ve Veselí, učiteli v Sulkovci a ve Vítochově) mnoho nového a zajímavého. Ačkoliv technika částečně selhala a mohli jsme prezentaci sledovat jen na malém monitoru, uviděli jsme nejen reprodukce Jurenových deníků,  sbírku pohřebních písní, ale také kresby, které mu autor biografie a náš host Sixtus Bolom přisuzuje.

            Nejen veškeré zajímavosti o tolerančním učiteli a kazateli byly pro nás přínosem, ale i samotné setkání s Mgr. Sixtem Bolomem bylo velmi osvěžující a příjemné – kéž by bylo mezi mladými lidmi hodně takových vzdělaných a nadšených badatelů, pro něž je jejich obor současně koníčkem a kteří jsou ochotni srozumitelným způsobem svoje poznatky šířit dál. Přítomní vyjádřili naději, že se nevidíme naposledy.

Lia Ryšavá