Blažkov 2009

Termín rodinného pobytu na Blažkově nám byl letos přidělen od 22.6. – 29.6. 2009.

Nicméně tento netradiční týden nezpůsobil menší zájem o prázdninové setkání, v nám tak známém koutu Českomoravské vysočiny. Kapacita střediska je již  v tyto dny zaplněna zejména dětmi, mládežníky, rodiči, ale také několika babičkami z našeho sboru. O pobyt projevili opětovně naši přátelé, kteří s Miroslaváky jezdí  na Blažkov po mnoho let, a také další, kteří mají za sebou zkušenost jednoho či dvou pobytů.

Začíná se rýsovat i tradiční téma, které se odráží v náplni skupinek, večerů, večerníčků pro děti, a mnohdy i pobožností. O čem se, s dětmi letos na Blažkově, více dozvíme?

Nebude to středověk, jako loni, ani téma z přírody, jako dříve.

Budou to církve, z jejichž členy se můžeme kdykoli, nebo zřídka setkat, případně  ekumena.

Počítáme se čtyřmi dny, naplněnými klasickým programem, pobožnostmi, povinnostmi,  skupinkami a sportovním vyžitím. S nedělními bohoslužbami a odpolední procházkou či výletem. A jedním celodenním, či půldenním výletem a olympiádou (ještě v jednání).

Další přípravné setkání nás čeká ještě před prázdninami 23.6. v podvečer.

Iva Ryšavá