17. 5. 2009

Dnes bohoslužby v kaz. stanicích – Li, MK

Farář je na synodu, přijede večer.

!! Dnes od 18°° hudba našich domovů ! (program u Lii)

V příštím týdnu:

  • po: děti ve Vémyslicích (13.45) i na faře (15.15)
  • út: kroužek učitelů NŠ (20°°)
  • st: konf. cvičení (15.30), zpěv (19°°)
  • čt: Nanebevstoupení Páně: v 19°° hodin v Kruhu pobožnost a rozhovor s konfirmandy (účast presbyterů se předpokládá)
  • pá: mladší děti (12°°)
  • so: mládež (19°°)

V týdnu bylo staršovstvo. Probírala se běžná provozní agenda a mimo jiné se podrobně debatovalo i nad formou dětských bohoslužeb.

Podle nahlas vyslovených přání vyhlašuje staršovstvo sboru na sobotu 23.5. od 14°° hodin brigádu na úklid kostela (podrobnosti u Evy Ryšavé).

Příští neděli 24.5. bude Kruh v 17°° hodin – br. Růžička, autor knihy „Akce kulak“ o násilném vystěhovávání rolníků v 50.letech. Přijďte a pozvěte známé.

V neděli 31.5. na Boží Hod Svatodušní bude v našem sboru konfirmace tří mladých členů sboru. Bohoslužby v kazatelských stanicích nebudou, ale všichni společně budeme slavit večeři Páně zde v Miroslavi.

Odpoledne ve svatodušní neděli (31.5.) v 16°° bude varhanní koncert Davida Postráneckého, hudebního pedagoga a varhaníka na brněnském Petrově. Zveme!

Ještě pokračuje sbírka darů JJ (do kostelíčka nebo přímo pokladní proti dokladu).

Pozdravy z Myslibořic (přivážejí Doubravovi).

Hlaste se na Blažkov – přihlášky pod kruchtou.