Koncert 31. 5. 2009

VARHANNÍ  KONCERT

v evangelickém kostele v Miroslavi

v neděli 31.května 2009 v 16°° hodin

hraje mj. varhaník na Petrově v Brně

MgA. David POSTRÁNECKÝ

zpívá Marie ŠVÉDOVÁ z Brna

Dobrovolné vstupné    

          

Program koncertu:

Johann Sebastian Bach (1685-1750):

Fantasie a fuga g moll, BWV 542

Chorál „Ach bleib bei uns,Herr Jesu Christ“, BWV 649

Georg Friedrich Händel (1685-1759):

Modlitba

Franz Liszt (1811-1886):

Preludium a fuga na B-A-C-H

César Franck (1822-1890):

Panis angelicus

Charles Gounod (1818-1893):

Ave Maria

Alois Strébl (1837-1906):

O salutaris hostia

Louis Vierne (1870-1937):

Carillon de Westminster

Luboš Sluka (1928):

Cesta ticha (z Cest pro varhany)

David Postránecký (1975):

Improvizace na duchovní píseň

MgA. David Postránecký studoval na brněnské konzervatoři varhany u D. Horákové, improvizaci u F. Kolavíka, kompozici u P. Nováka-Zemka a na Janáčkově akademii múzických umění v Brně varhany u prof. A. Veselé, improvizaci u K.Pokory, kompozici u doc. F. Emmerta. Účastnil se několika mezinárodních soutěží a mistrovských kurzů v interpretaci i improvizaci (P.van Dyke, W.Seifen, H. Haselböck, L.Mallie, T.A.Nowak). Získal čestné uznání na Mezinárodní varhanní soutěži (Brno 1997), je vítězem celostátní soutěže ve varhanní improvizaci (Opava 1998) a finalistou mezinárodní prestižní soutěže v improvizaci (Holandsko, Haarlem 2000). Kromě ČR koncertoval v Německu, Rakousku, Slovensku, Litvě a Francii. Pedagogicky působí na církevní konzervatoři v Opavě a Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Je lektorem varhanní improvizace na kurzech jednoty MUSICA SACRA, na Slovensku spolupracuje s Pedagogickou fakultou Katolické univerzity v Ružomberku

Marie Švédová vystudovala SPŠE, 10 let navštěvovala soukromé hodiny zpěvu u prof. Hany Krejčí. 16 let působila ve sboru Janáčkova divadla v Brně. Jako sólistka vystupovala kromě ČR i v Itálii, Francii a Španělsku.