24. května 2009

Ohlášky pro neděli 24.května 2009

Přivítání

               Vítáme také bratra Miloslava Růžičku, presbytera sboru ve Vilémově, který přijel, aby nás v Kruhu seznámil s příběhy soukromých zemědělců,kteří byli v 50. letech pronásledováni, násilně vystěhováni a byl jim zabavován majetek. Sám takový příběh prožil a mnohé další podobné osudy sepsal do knihy „Akce kulak“,kterou jste již někteří měli v ruce a četli. Program v Kruhu bude,sestry a bratří, na přání br.Růžičky již v 16 hodin.(aby mohl ještě v podvečer cestovat domů)Uslyšíme o knize,o životě,ale doufáme,že i trochu o sboru ve Vilémově. Přijďte, srdečně zveme.

     Pravidelné bohoslužby dnes jsou ještě v kaz.stanicích v 10 hod v MK a v Lito,ve 13.30 v Bohuticích.

V příštím týdnu:

 v pondělí nebude biblická hodina dětí,protože br.fr. jede do Myslibořic.

        Ve středu se sejdou sestry seniorky ve 13.30 v Kruhu , v 15.30 bude poslední konfirmační cvičení, večer v 19 hod zkouška zpěvu v Kruhu.

        Ve čtvrtek nebudou maminky ( jsou pryč nebo nemocné)

        v pátek ve 12 hod se sejdou mladší děti na faře (o 15 minut kratší), br,fr. Odjíždí do Hrušovan konat pohřeb.

        V sobotu v 19 hod se sejde mládež na faře.

            Příští neděli 31.května – Boží Hod svatodušní se sejde celý sbor  ke slavnostním bohoslužbám,při kterých budeme svědky konfirmace tří mladých našeho sboru.Bude vysluhována svatá večeře Páně. Po bohoslužbách příští neděli  beseda v Kruhu při čaji a kávě.

        Příští neděli odpoledne v 16 hod.se bude konat varhanní koncert Davida Postráneckého (varhaníka z brněnského Petrova, někteří ho pamatujete z vánočního přídavku). Přijede i se zpěvačkou Marií Švédovou,sboristkou Janáčkova divadla v Brně. Těšíme se na sváteční chvíle celé příští neděle.

            Celocírkevní chrámová sbírka svatodušní neděle je na Diakonii naší církve. Vaše mimořádné dary při příležitosti vysluhování VP shromažďujeme na opravu střechy našeho kostela.

            Příští neděli také končí průběžná sbírka darů na Jeronymovu Jednotu.

            Synod zvolil novou synodní radu na příštích 6 let: synodním seniorem je Joel Ruml, jeho náměstci: Daniel Ženatý z Pardubic a Pavel Kašpar z Brna-Židenic; synodní kurátorkou byla zvolena Lia Valková,kurátorka z Českého Brodu,jejími náhradníky Pavel Stolař ze sboru v Soběhrdech a  Eva Zadražilová z Moravče.Patří jim naše přímluvy o Boží požehnání do jejich služby.

            Od včerejšího dne je opět volný sborový byt.Jeho další využívání je možné po domluvě se staršovstvem a podrobný seznam zájemců vede bratr farář.I bližší  informace ohledně úhrady za používání bytu ,jsou k dispozici na faře.

            Poslední výzva k přihlášení se na Blažkov, prosím, zájem hlaste u mě.

            Moc děkuji za včerejší brigádu zde v kostele všem sestrám a bratru, bez kterého by nebyl možný úklid ve výškách.

            Děti prosím ,aby přišly dopředu ke stolu Páně a potom půjdeme společně do NŠ na faru.

Jarka Šimšová