1. března 2009

–         kazatelské stanice (Li,MK,Tro),
–         dnes bude vysluhována VP – první postní neděle
–         sbírka při vycházení je celocírkevní na podporu vydávání Sbírky kázání
–         vaše případné dary při příležitosti VP do zvláštních kašiček u lavic budou základem darů na plánovanou opravu       střechy našeho kostela (více při VSS 22.3.)
–         všichni jsou zváni na kávu a čaj po bohoslužbách
–         výzva k mimořádné krátké poradě staršovstva po bohoslužbách – mimo jiné je třeba probrat vandalské poškození vstupní brány našeho hřbitova
–         od 17°° rovnou program v Kruhu (bez nešporu!) Dušan Coufal -Tajemství rukopisů

Příští týden:
po: NEBUDE biblická hodina starších dětí (návštěva Myslibořic, kdo chce jet na návštěvu, odjezd je ve 13°°hodin)
út: 20°° kroužek učitelů NŠ
st: 13.30 sestry seniorky;  17°° biblická hodina v Bohuticích;19°° zkouška zpěvu
čt: 19°° biblická hodina na faře
pá: 12°° mladší děti
so: mládež 19°°

Různé:
–         akutní potřeba přihlášek k výletu NŠ, rodin a přátel 1.-3.května do Moravského krasu. Jen do příští neděle 8.3.! Dnes Ivě Ryšavé, příště Daniele Bednaříkové. Vše potřebné je na nástěnce.
–         Vyřizujeme včerejší telefonický pozdrav Marty Ryšavé ze Zálesí. Volala k Šimšům. Mají se i s br. Vlastíkem docela dobře a všechny ve sboru srdečně zdraví.