15. března 2009

–         kaz. stanice (Li, MK)
–         v 17°° po krátkém nešporu program v Kruhu Eliška F. Odvrácená strana islámu
–         br.fr. má potíže s hlasivkami a do středy má antibiotika, proto ještě upravený program v týdnu:
–         sejdou se v úterý maminky u Suchých
                      ve středu sestry seniorky ve 13.30 a zpěváci v 19°°
                      v pátek mladší děti ve 12°°
                      v sobotu mládež v 19°° na faře
tzn. nebudou starší děti a o týden se odkládá kroužek učitelů NŠ a biblická hodina v Bohuticích.

–         příští neděli se bude konat Výroční sborové shromáždění v 8.30 hodin. Přijedou sestry a bratří z kazatelských stanic, projednáme zprávu o životě sboru a o hospodaření sboru v loňském roce. (Zpráva jsou na stolečku pod kruchtou, vezměte si je a nastudujte; příští neděli o nich může být debata.)
Krabice pod kruchtou je připravená pro vaše písemné připomínky ke konaným aktivitám ve sboru i k dalším věcem, které pokládáte za důležité sdělit je písemně. Děkujeme děvčatům z mládeže, že krabici přichystaly.
Staršovstvo rozhodlo, že vaše připomínky vybere br.kurátor Doubrava a sestra místokurátorka Férová a oni rozhodnou, jak se s nimi dál naloží (co pro VSS, co pro staršovstvo apod.)
–         po bohoslužbách příští neděli bude pohromadě celý sbor, budeme mít proto v Kruhu příležitost k besedě u čaje a kávy. Děkujeme sestrám, které je připraví.

–         od úterý bude v pracovní neschopnosti sestra kostelnice Jarka Šimšová, přejeme jí brzké zhojení všech ran. Její úkoly dočasně přebírá sestra Jiřka Uhříková, děkujeme jí za ochotu.
–         staršovstvo mj. jednalo o nabízených možnostech, jak opravit naší střechu na kostele. Referovat bude příští neděli br.kurátor.
–         Do staršovstva přišla nabídka zapojit se do péče o Blažkov – má-li někdo zájem být členem kuratoria Blažkova, sdělte svoji ochotu bratru faráři nebo členům staršovstva.
–         Staršovstvo připravilo Sborový velikonoční list, distribuují presbyteři a je také k dispozi pod kruchtou. Obsahuje mj. informace o bohoslužbách v nejbližším období.
–         v sobotu 28.března se v prvním brněnském sboru (na zelené faře) koná seniorátní presbyterní konference s tématem o misii a evangelizaci. Jet může kdokoli, účast presbyterů se předpokládá.
–         upozorňujeme, že za dva týdny, v neděli 29.března se mění čas na letní. Je třeba s tím počítat (, jinak přijdete do kostela pozdě).
–         na květnou neděli 5.dubna v 16°° hodin se bude konat zde v kostele hudební nešpor s Brněnským ekumenickým sborečkem. Počítejte s tím.
–     kázání, které jsem vybrala na dnešní neděli přednesl far. Svatopluk Karásek 28.3.1998 v Praze v kostele U salvátora. (Základ 1. Janova, 3. kapitola, 8. verš)

Lia Ryšavá