Velikonoční sborový list

INRI
Zeptej se jeho matky Marie, zeptej se učedníků,
zeptej se zástupů v branách Jeruzaléma,
zeptej se Josefa z Arimatie,jak byl vlastně chudý:

Spal jako dítě v jesličkách, které patřily někomu jinému.
Přes jezero se plavil ve člunu, který patřil někomu jinému.
Jel do Jeruzaléma na oslátku, které patřilo někomu jinému.
Byl mrtev položen do hrobu, který patřil někomu jinému.

Udělal to proto, aby se o všechno, co měl, rozdělil s námi:
o svůj život,o svoji slávu,o své místo u Otce.

Přišel tak proto, abychom my všichni,ať chudí, či bohatí,  
měli věčný život.                  

(z Indie)


Velikonoční bohoslužby v našem sboru

Rádi Vás přivítáme při velikonočních bohoslužbách v miroslavském kostele i v kazatelských stanicích.

(VP – bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně)

Miroslav Zelený čtvrtek                     9.4. 19.00   pašijní čtení

                 Velký pátek                     10. 4    8.30  VP

                 Boží hod velikonoční     12. 4.   8.30  VP

                 Velikonoční pondělí       13. 4.   8.30 bohoslužby mládeže

Moravský Krumlov  12.4.                10.00               VP

Litobratřice                13.4.                10.00               VP

Bohutice                     10.4.                18.00               VP

Troskotovice              12.4.                14.00               VP

Jevišovka                   10.4.                10.30               VP

Zveme Vás na pravidelná sborová setkání

Nedělní bohoslužby v Miroslavi v 8.30, nešpor v 19.00 (v zimním čase v 17.00) hodin a po něm Kruh (programy na dva měsíce čtěte na nástěnkách na faře a u kostela).

Nedělní bohoslužby v kazatelských stanicích Litobratřice a Moravský Krumlov každou neděli v 10.00, Bohutice 2. a 4. neděli ve 13.30, Troskotovice první neděli ve 14.00 hodin.

Nedělní škola v Miroslavi a v Litobratřicích každou neděli při bohoslužbách.

Pěvecký kroužek každou středu v 19.00 hodin.

Biblická hodina dospělých v Miroslavi ve čtvrtek v 19.00, v Bohuticích ve středu v 17.00 hodin.

Dětské biblické hodiny dle věku v pondělí v 15.15 a v pátek ve 12.00 hodin.

Setkání maminek s dětmi nepravidelně dvakrát v měsíci dopoledne.

Mládež v sobotu 19.00 hodin.

Seniorky ve středu ve 13.30 hodin dvakrát za měsíc.

Jak přispíváme na činnost svého sboru

Jeden ze způsobů, jakým se členové podílejí na životě svého sboru je salár.

SALÁR

Co slovo „salár“ znamená? Pochází z latinského slova „salarium“ – v římských dobách to byla dávka soli vojákům nebo finanční úhrada této dávky, později služné úředníkům a mzda soudců.

Evangelická církev tradičně používá tento pojem pro pravidelný každoroční dar na provoz sboru a církve.

Výše saláru je v zásadě dobrovolný dar člena sboru. Řád hospodaření církve doporučuje, aby každý člen církve platil salár ve výši 5% z celkových čistých ročních příjmů (mzdy, důchodu). Manželé jej mohou odvádět společně. (Příklad: při ročním příjmu 50000 Kč, je doporučená výše saláru 2500 Kč.)

Nejjednodušším způsobem je uhrazení saláru jednorázově za celý rok v hotovosti, můžete tak učinit u sestry pokladní.

Mnozí z Vás dávají přednost pravidelné měsíční platbě trvalým příkazem ze svého bankovního účtu. Dáte-li ve své bance trvalý příkaz, nemusíte se již o tuto platbu starat. Pravidelná měsíční platba je pro rodinný rozpočet přijatelnější a pro sbor je pravidelný příjem v průběhu roku také vítanější než jednorázové platby v prosinci.

V našem sboru uhradilo v roce 2008 salár 138 plátců v celkové výši 171000 Kč. Tato částka pokryje 41% celkových nákladů sboru.

Věděli jste, že

v roce 1980 byla zahájena I. etapa opravy střechy kostela – byla položena eternitová krytina – slouží tedy 30 let. Náklady na tuto opravu, která byla dokončena v roce 1981 činily 15880,-Kč.

V letech 1982 a 1983 byla provedena druhá etapa opravy střechy kostela – apsidy, která byla pokryta měděným plechem. Práci prováděli Ing. Vilém Jonáš z Mohelna a p. Antonín Jonáš ze Džbanic. Tato část oprav stála 86 488,-Kč a společně s první etapou byly náklady 102368,-Kč.

(Podklady poskytl br. Ladislav Kolman z přehledu účetnictví od roku 1960.)

V letošním roce začínáme shromažďovat prostředky na generální opravu střechy kostela a krovu (kromě apsidy).

Připravujeme a zveme Vás:

Výroční sborové shromáždění se bude konat v neděli 22. března 2009 od 8.30 hodin v Miroslavi i za účasti členů sboru z kazatelských stanic. Přijďte a podílejte se na rozhodování sborových záležitostí.

Zpráva o finančním hospodaření sboru za rok 2008 je v písemné podobě k dispozici v miroslavském kostele i v modlitebnách v kazatelských stanicích.

Ekumenický sboreček zazpívá na Květnou neděli 5.dubna 2009 v 16.00 hodin.

Seniorátní školka mládeže se uskuteční ve Znojmě 24.-26. dubna 2009.

Nedělní škola pojede na výlet do Moravského krasu 1.-3. května 2009.

Studenti z Recklinghausenu budou pracovat na židovském hřbitově 5. – 9. května 2008.

Bohoslužby s konfirmací se uskuteční v neděli svatodušní 31. května 2009 a na odpoledne je plánován varhanní koncert.

Více informací o dění ve sboru najdete na sborových nástěnkách, na internetové adrese a také u členů staršovstva.

Finanční dary pro sbor můžete předat osobně nebo převodem na sborový účet č. 1582635309/0800. Na dary přesahující tisíc korun vystavíme potvrzení pro úlevu na dani z příjmů. Na dary nad tři tisíce korun vystavujeme darovací smlouvu. Za všechny Vaše dary, s nimiž se snažíme co nejlépe hospodařit, děkujeme.

Bratrsky zdraví jménem staršovstva FS ČCE v Miroslavi

                              Lia Ryšavá a Rut Vesecká

Mgr. Ondřej Titěra, farář                Ing. Jiří Doubrava, kurátor

e-mail:

tel.: 515333109

https://miroslav.evangnet.cz/