20. 9. 2009

  • přivítání
  • po bohoslužbách pozvání na kávu do Kruhu
  • bohoslužby v kazatelských stanicích (MK,Li)
  • farář je v Hraběticích
  • sbírka dnes = celocírkevní na křesťanskou službu
  • večer po nešporu v Kruhu program má Anežka T. o prázdninovém putování na kole po Rakousku (s promítáním fotografií)
  • v příštím týdnu: úterý 15.15 starší děti

                                středa od 9°° maminky u Machů
                                pátek ve 13°° mladší děti  ; v 19°° zkouška zpěvu

  • v neděli 4.10. bude společná sborová neděle Díkčinění s vysluhováním VP, společným obědem (zapisujte se) a od 14°° koncertem skupiny Oboroh. Velká sbírka při koncertu bude určena na opravu střechy našeho kostela na jaře příštího roku. Naplánujte svůj čas i dar na neděli 4.října a přijďte strávit neděli ve svém sboru.
  • zapisujte se na sborový zájezd do Zlína, Prlova, Pozděchova a Vizovic, který bude v neděli 11.října.