Blažkov2009

Společné sborové dovolené na Blažkově se letos účastnili nejen členové, ale i přátelé  našeho sboru. Průměrně nás bylo 60, někdy méně a jindy více.  40 děvčat a tet  převažovalo oproti 29 chlapcům a strýcům. Nejmladší účastník měl 4 měsíce a nejstarší 59 roků. Průměrný věk 20,7 roků. Vypadá to, dle statistiky, kterou vede Jára Šimšová, že letos byl nejnižší průměrný věk.

Téma znělo – církve kolem nás. Požádali jsme Honzu Plecháčka, aby se zhostil „poučné“ skupinky a vybral si, o čem, z této rozsáhlé oblasti, bude dětem a mládeži povídat. Je těžké za hodinku zmínit původní římskou církev a pak reformační pohnutky a důvody, které vedly Luthera, Kalvína a další k tomu, že posléze došlo k odštěpení z Církve a vznik nových protestantských církví.

V „hudební“ skupince se děti a mládež dozvěděla o zpěvnících jiných církví a ekumenických aktivitách společenství v Taize. Následovně se pak naučily některou z písní nebo kánonů, pocházející z Taize, pod vedením Jirky Svobody a bratra faráře Titěry.

Ve skupince „výtvarné“ si účastníci povídali s Danielou Bednaříkovou a Pavlou Ryšavou o používání růženců, a posléze si mohli takovou věc, která má podobu šňůrky s navlečenými korálky a křížkem, zhotovit. ( Pomůcka, která slouží věřícím v římsko-katolické církvi k tomu, aby se modlící nemusel rozptylovat počítáním jednotlivých dílčích modliteb.)

Nechyběla ani skupinka „sportovní“, pod vynalézavým vedením Jirky Květona. Premiéru v blažkovských činnostech, zažili nejstarší z dětských dobrovolníků. Za jištění Roye Douška si mohli vyzkoušet lezení na skálu nad řekou.

Stihli jsme výlet do ekofarmy Habří u Mitrova, povídání o Maltě, Taize, vyrábění linorytů, obrázků a zdobení předmětů ubrouskovou technikou, vyrábění šnečků s barevnými ulitami, hraní na písku, volejbal, noční hru, Krbák, sbírání hub v blizoučkém okolí a jistě spousty dalších věcí, který by každý účastník jmenoval v různém pořadí.

Za ten týden jsme snědli 61 bochníků chleba, denní rekord byl v den výletu, kdy jsme snědli ke snídani a na výletě celkem 14 chlebů. Také jsme zkonzumovali 60 kg brambor, 280 vajec 5 kg sádla a hodně ovoce a zeleniny. Spotřebovali jsme 14 m3 vody a 106 kw el.energie.

Během týdne se nestal žádný úraz ani vážné onemocnění, kvůli němuž by musel někdo odjet. Zajímavé bylo, že jsme přijížděli a odjížděli za deště, ale mezi tím bylo velmi pěkně. Nejstudenější noc byla z neděle na pondělí, ráno bylo jen 6 stupňů, postupně se ranní teplota zvyšovala.

Prožili jsme po všech stránkách krásný a vydařený týden.

Iva Ryšavá, statistické údaje J. Šimšová

http://picasaweb.google.com/miroslav.cce/Blazkov2009