22. listopadu 2009

Ohlášky na poslední neděli církevního roku

Bratři a sestry, vítám Vás na dnešním shromáždění v poslední neděli církevního roku.

Také dnes se konají bohoslužby v kazatelských stanicích:

·        v 10.00 v Moravském Krumlově a v Litobratřicích a odpoledne ve 13.30 v Bohuticích.

·        V 17.00 hodin začíná pravidelný nešpor, v Kruhu se opět díky sestře Rut Vesecké podíváme ještě jednou do západních Čech, tentokrát do lázeňských měst. Na nešpor i do Kruhu Vás srdečně zvu.

Minulou neděli se uskutečnila sbírka na Fond sociální a charitativní pomoci – vynesla 1903,-Kč. Děkuji Vám za Vaši obětavost.

Co očekáváme příští týden:

·        v  úterý  v 9.00 se sejdou maminky u Bednaříků a 15.30 starší děti na faře

·        ve středu v 13.30 mají v Kruhu svoje setkání sestry seniorky

·        ve čtvrtek v 17.00 je na faře biblická hodina pro dospělé

·        v pátek ve 13.00 je biblická hodina mladších dětí a

       v 19.00 hodin zpěv výjimečně v  presbyterně

Na všechna setkání Vás srdečně zvu. Zejména ty, kteří s účastí ještě váhají, povzbuzuji a věřím, že najdete odvahu, vyberete si z nabídky a připojíte se.

·        Zvu Vás také na bohoslužby příští neděli v obvyklou dobu v 8.30, budeme slavit první adventní neděli s vysluhováním Večeře Páně. Při bohoslužbách příští neděli se při vycházení uskuteční seniorátní sbírka na Diakonii. Vaše mimořádné dary na opravu střechy kostela můžete vložit do zvláštních pokladniček pod kruchtou, nebo předat sestře pokladní proti potvrzení. Děkuji Vám již nyní, že jste ochotni pamatovat na potřeby seniorátní Diakonie i sboru.

·        Nezapomeňte prosím, že již příští neděli odpoledne je v našem kostele Dárkování. Věřím, že se už všichni těšíte a že někteří pilně připravujete dárky. Prosím, abyste připravené dárky přinesli v pátek 27.11. v době od 17.00 do 19.00 hodin do Kruhu. Kdo v tuto dobu opravdu nemůže, domluvte se se sestrou Ivou Ryšavou jinak. V neděli bude možno prohlédnout si dárky jak po bohoslužbách, tak od 14.00 před zahájením vlastního programu. Vlastní Dárkování započne ve 14.30. Součástí úvodního programu budou nejen informace o charitativních cílech, které díky  Dárkování  podpoříme, ale také krásná hudba. Tu pro nás připravují učitelé ZUŠ.  Informace o Dárkování najdete na nástěnce před kostelem a na sborových webových stránkách. Přijďte na Dárkování a pozvěte i svoje přátele a známé. Věřím, že to bude krásné odpoledne.

A na závěr ještě jedno pozvání – po bohoslužbách je v Kruhu připravena káva a čaj, využijte této možnosti k přátelské besedě.

 

         Lia Ryšavá