Výtěžek letošního Dárkování

Výtěžek letošního Dárkování

V neděli 29. listopadu 2009  bylo při Dárkování  v dobročinné sbírce vybráno 24 880 Kč.

Na školné pro Aishu Namirembe z Ugandy (Adopce na dálku) bude odesláno 7 000 Kč.

Domovu Narnie v Morkůvkách pro děti s těžkým mentálním a kombinovaným postižením  bude předáno 17 880 Kč.

Velice děkujeme všem, kteří jste do sbírky jakkoli přispěli!