6.prosince 2009

         bohoslužby dnes: Mi, Li, MK a odpoledne Tro

         farář je dopoledne v administrovaném sboru

         od 17°° po krátké nešporní pobožnosti – Hudba našich domovů
Děkujeme Lie Ryšavé, která se opět ujala organizace. Prosím tedy všechny vystupující, aby se jí po kostele nahlásili do programu. Tedy všichni kdo chtějí spoluvytvářet dnešní Hudbu našich domovů – domluvte prosím s Liou podrobnosti Vašeho vystoupení.

Shromáždění v příštím týdnu:

         v úterý: v 15.30 starší děti  ;  v 19°° porada staršovstva !! (své návrhy bodů do programu zapisujte do knihy pod kruchtou)

         ve středu: od 9°° maminky u Počarovských  ; 13.30 sestry seniorky

         ve čtvrtek: biblická hodina od 17°°

         v pátek: ve 13°° mladší děti  ; od 18.30 společné sejití mládeží z Nosislavi, Třebíče a Miroslavi v Kruhu

         sobotu 12.12. zkouška vánočního programu dětí

Různé:

         Minulou neděli jste darovali mnoho peněz. Za všechny vaše dary velmi děkujeme:

a) řádná chrámová sbírka pro seniorátní střediska diakonie = 2.603,-Kč

b) zvláštní dary při VP (na střechu našeho kostela) = 3.130,-Kč

c) při Dárkování se vybralo:

7.000,- Kč pro Aišu v Adopci na dálku

17.880,- Kč pro školu Narnie v Morkůvkách !!!

Děkovný dopis z Morkůvek čtěte na nástěnce před kostelem, jsou naším darem mile překvapeni a velmi vděčni.

Velmi, velmi děkujeme. Váš projev solidarity s potřebnými také ukazuje míru vaší víry. Díky.

         Stále se pod kruchtou prodávají EK 2010 a NKD 2010, je jich ještě mnoho k dispozici.

         Před časem se z tohoto místa ohlašovala možnost nákupu kalendáře s historickými pohlednicemi za cenu, navýšenou o příspěvek na střechu kostela. Všechny tyto kalendáře, jsou již prodány a já všem kalendářovým sponzorům děkuji. Kdyby i dál měl někdo zájem, je možné u Daniely Bednaříkové domluvit doobjednání dalších kusů.

         Od dneška máte možnost zakoupit si sbírku milostné poezie s názvem Kytice jasmínu. Autorkou je Jindra Mikolášková, kterou si mnozí z Vás vybaví v souvislosti s výstavou precizně vypracovaných krojů na dětských panenkách, která byla v Miroslavské škole. Paní Mikolášková je nyní vážně nemocná a my můžeme tuto knihu, ve které se odráží její padesátiletý partnerský vztah,  přijmout jako pozdrav našemu sboru. Cena je 90 Kč a prodávat ji bude moje máma, Jana Ryšavá.

         Br.fr. včera přivezl pozdrav celému sboru od sestry Skálové z Plzně (maminky bratra faráře Pavla Skály). Tímto ho tedy celému sboru vyřizujeme.

         Dnešní kázání a celý pořad bohoslužeb připravil farář Tomáš Trusina

Martin  Ryšavý