29. března

Bratří a sestry, musíme celému sboru s lítostí oznámit, že včera v nemocnici v Jeseníku zemřel bratr Vlastimil Ryšavý, dlouholetý kurátor a varhaník tohoto sboru. Spolu se sestrou Martou i jeho dětmi a celou rodinou věříme, že konec života mezi lidmi není koncem před Boží tváří. Za život bratra Vlastíka poděkujeme při pohřebním shromáždění zde v kostele příští sobotu 4.dubna ve 14°°hodin. Rakev poté uložíme do země na hřbitově.

Protože úmrtní oznámení bylo k dispozici až včera pozdě večer, prosí vás syn Blahoslav a dcera Jana, abyste si je rozebrali ze stolečku pod kruchtou sami, případně i poskytli zde v Miroslavi přátelům a známým. Na pohřeb si nezapomeňte vzít vlastní zpěvníky. S rodinou se budete moci setkat po pohřbu v Kruhu.

         přivítání

         kaz. st. = MK, Li

         nešpor v 19°° hodin + program OT „kde byl farář od počátku roku“ + návštěva ze Znojma

         program v týdnu:

po: 13.45 Vémyslice ; 15.15 starší děti na faře

st:  13.30 seniorky ; 15.30 konf. cvičení ; 19°° zpěv

čt: 9°° maminky u Bednaříků ; 19°° bibl. hodina na faře

pá: 12°° mladší děti na faře

         plánovaná beseda a hudební odpoledne s překvapením příští sobotu v Kruhu se konat nebude.

         příští neděli v 16°° hudební nešpor s Brněnským ekumenickým sborečkem vedeném Lubošem Rausem

         ještě zbyly velikonoční sborové listy, vezměte si

         Schůzka s rozhovorem o plánovaném výletu do Mor. Krasu se uskuteční u Bednaříků v úterý 31.3. v 18:30.