Hudební nešpor na Květnou neděli

Hudební nešpor 5. dubna 2009

Není-li Kruh, jsou v Miroslavi hudební nešpory. Neplatí to sice stoprocentně, ale o letošní Květné neděli tomu tak bylo. Našimi hosty byl Brněnský ekumenický sboreček, který pod vedením Luboše Rause přednesl čtrnáct vokálních skladeb renesanční a barokní duchovní tvorby. Zamyšlení, citáty z písma a modlitby pronesené Petrem Rausem sváteční atmosféru neděle Palmarum ještě umocnily. Podobně tomu bylo i s překrásným instrumentálním doprovodem, který doplnil a současně dával vyniknout kráse lidského hlasu.

            Zvolený repertoár byl výsostně velikonoční a kostel prozářený jarním sluncem přispíval ke sváteční náladě. Texty písní i úvah, hudba, prostředí kostela – to vše vedlo ke ztišení a současně otevíralo mysl posluchačů k přemýšlení především o Kristově utrpení, ale i k naději na slavné vzkříšení. Velikonoční týden v Miroslavi začal tím nejkrásnějším a současně nejniternějším způsobem. Díky.

Lia Ryšavá

Hudební nešpor na Květnou neděli

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ  V MIROSLAVI

Husova 44, 671 72 Miroslav


Vás zve na

Květnou neděli  5.4.2009 v 16 hod.

do evangelického kostela na

hudební nešpor

Zazpívá a zahraje

 Brněnský ekumenický sboreček

a

komorní orchestr

pod vedením Luboše Rause

průvodní slovo Petr Raus

Zazní skladby:

Benešovský kancionál – Voláme z hlubokosti

Martin Keberle – Salvator mundi salva nos

Speciálník královéhradecký (c. 1500) – Pane Bože, buď při nás

Thomas Tallis ( c. 11505 – 1585) – Salvator mundi

Heinrich Schütz (1585 – 1672) – Neboť tak Bůh miloval svět

Clément Marot, Ženeva 1543, – Žalm 22, Bože můj, proč jsi mne opustil


Michael Haydn (1737 – 1806) – Tenebrae factae sunt

Wolfgang Carl Briegel (1626 – 1712) – Bože můj, proč jen jsi mne opustil


Kryštof Harant – Ukřižován, trápen také pro nás

 Heinrich Schütz (1585 – 1672) – Ženo, proč pláčeš