Rozloučení s Vlastimilem Ryšavým

Rozloučení s Vlastimilem Ryšavým

V sobotu 4. dubna 2009 jsme se za velké účasti široké rodiny a přátel rozloučili s významným členem Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Miroslavi. Pohřební bohoslužby se konaly v zaplněném kostele, poté se odebral smuteční průvod na hřbitov k rodinnému hrobu.

            Farář Ondřej Titěra založil kázání na textu z 2. Pavlovy epištoly k Timoteovi, 4. kapitoly, 7. – 8. verš: „Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.“ Přítomní, kteří Vlastimila Ryšavého dobře znali – ať už z rodinného prostředí, jako spolupracovníka v družstvu, či ze sboru, kde byl padesát let členem staršovstva, z toho 27 let kurátorem, od svých devatenácti let až do stáří sbormistrem a varhaníkem, popřípadě jako dlouholetého člena seniorátního výboru a odboru pro vzdělávání laiků – si po přečtení biblického textu uvědomili, jak příznačná jsou tato apoštolova slova, jak dobře ilustrují život zemřelého a jak by se bránil vztáhnout je na sebe, neboť jeho výrazným povahovým rysem byla tichost, skromnost a ochota ke službě. K těmto vlastnostem však patřila, a dominovala jim, pevnost ve víře a jasné občanské a politické postoje.

            Bratr Vlastimil Ryšavý se dožil téměř 85 let a svůj celý život – kromě necelých dvou posledních let, které s manželkou Martou žili u dcery Evy na severní Moravě – prožil v Miroslavi. Zemědělství mu bylo jako profese dáno narozením do rolnické rodiny. Byl dobrým hospodářem na rodné usedlosti, později spolehlivým a pracovitým členem družstva, a také výborným sadařem. Jeho velikou láskou byla vážná hudba, své hudební nadání, kterému se jako chlapec začal věnovat pod vedením učitele Hoška (žák Leoše Janáčka), celoživotně rozvíjel. Hudbu nejen poslouchal na gramodeskách, jezdil i na koncerty, hrál na varhany, rozepisoval stovky partitur, jako sbormistr dbal na harmonii a cizeloval piana a pianissima svého pěveckého sboru.

            Bratr Vlastimil Ryšavý dobojoval svůj pozemský boj, doběhl k cíli svých dnů, zachoval svoji víru až do konce. Zemřel v plnosti dnů v době, kdy spolu se všemi křesťany očekával čas velikonoční, čas ukřižování i zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista. Věříme, že jeho očekávání bude naplněno.

Lia Ryšavá