31. května 2009

1)      přivítání – i kaz. st.

2)      Dnes společně VP celý sbor

3)      máme radost, že je konfirmace, ale je to slavnost celého sboru, ne jen tří mladých a jejich rodin

4)      ((pozvání do Kruhu k čaji a kávě si konfirmandi ohlásí sami později ve své řeči))

5)      Sbírka dnes je celocírkevní na Diakonii. Děkujeme předem za ni.

Vaše zvláštní dary (při VP) do pokladniček vzadu u lavic připojíme k darům na opravu střechy kostela. Též díky.

6)      slavnostní den trvá ještě odpoledne v 16°° varhanním koncertem Davida Postráneckého a zpěvačky Marie Švédové z Brna. Přijďte odpoledne na koncert, pozvěte i sousedy a známé.

7)      na svatodušní pondělí budou bohoslužby večer v 19°° hodin, kázat bude sestra fatrářka Martina Kadlecová ze Silůvek. Náš br.fr. slouží v Nosislavi.

8)      v pondělí odpoledne od 15.15 bude pravidelná biblická hodina starších dětí

9)      v úterý večer ve 20.00 se sejdou účastníci letošního Blažkova k poradě u Evy a Jarka Ryšavých na Václavově konfirmační cvičení ani zpěv už ve středu nebudou

1     v pátek v poledne se sejdou mladší děti k biblické hodině 

1     v sobotu se v našem kostele budou konat dvě svatby!

nejprve v 11 hodin oslaví zlatou svatbu manželé Novákovi z Jevišovky. Jedou k bohoslužbám do Miroslavi také proto, že by rádi významný den oslavili uprostřed shromážděné církve!!! – a tou jsme pro ně my. Rodina Novákových i br.farář vás prosí, abyste přišli v sobotu pogratulovat bratru kurátorovi sousedního sboru a jeho ženě k jejich jubileu. (v 11h.)

Odpoledne ve 14.30 budou u nás v kostele oddáni Miroslav Světlák z Brna a Lucie Nagyová z Ivančic. Kázat bude br.fr. Jan Pokorný z Brna.

  Příští neděli budou u nás bohoslužby jako obvykle. Ve sboru v Boskovicích se koná seniorátní rodinná neděle – program je v nástěnce před kostelem. Jistě tam některé rodiny z našeho sboru směřují.

 V neděli 7.6. bude v Kruhu historický program o Tomáši Jurenovi.

 Sestra Jára Šimšová děkuje všem, kdo v minulých týdnech její pracovní neschopnosti vypomohli ve sboru s úklidem a ostatními kostelnickými službami. (Tímto se vrací do práce.)

1    Pozdravují sestry Marta Dočkalová a Tonči Dobrovolná z Myslibořic.