1. června 2009

Ohlášky na pondělí svatodušní 1. června 2009

Bratři a sestry, vítám Vás na dnešních večerních bohoslužbách.

Velmi srdečně mezi námi vítám sestru farářku Martinu Kadlecovou ze Silůvek a děkuji jí za ochotu přijet mezi nás a posloužit radostnou svatodušní zvěstí. Prosím Vás, sestro farářko, abyste od nás velmi přátelsky pozdravovala ve Vašem sboru.

Bratr farář Ondřej Titěra je hostem na kazatelně v uprázdněném sousedním sboru v Nosislavi.

Dnes chci jen připomenout to, co už bylo ohlášeno v neděli:

  • Zítra, v úterý 2. června, ve 20.00 hodin je přípravná schůzka účastníků Blažkova u Evy a Jaroslava Ryšavých
  • V sobotu jsme zváni v 11.00 hodin ke svátečním bohoslužbám, při nichž si s vděčností připomenou 50 let společného života manželé Novákovi z Jevišovky a odpoledne v půl třetí budou oddáni slečna Nagyová a pan Světlák, oddávajícím je nám dobře známý bratr farář Jan Pokorný z Brna. Přijměte na tyto sváteční bohoslužby pozvání.
  • V neděli odjíždí někteří z nás na Rodinnou seniorátní neděli do Boskovic. V našem sboru budou pravidelné bohoslužby v 8.30 a v 19.00 nešpor. V Kruhu bude naším hostem Mgr. Sixtus Bolom z Brna. Bude hovořit o Tomáši Jurenovi, významném učiteli a kazateli z doby toleranční.

Přeji Vám všem krásný a požehnaný svatodušní večer.

Lia Ryšavá