Svatodušní neděle

Neděle svatodušní, 31. května 2009, byla sváteční nejen svým vlastním původním významem a dopolední slavností konfirmace, ale také odpoledním Svatodušním koncertem. Našimi hosty byli varhaník Mg.A. David Postránecký a zpěvačka Marie Švédová z Brna. Vyslechli jsme bravurně přednesenou známou Fantasii a fugu g moll J.S.Bacha a Preludium a fugu na B-A-C-H F. Liszta, vroucí Modlitbu G.F.Händela a jímavé Panis angelicus C. Francka či Gounodovo Ave Maria a O salutaris hostia A. Strébla. Varhanní skladby Carillon de Westminster od L. Vierneho a Slukova Cesta ticha byly pro většinu posluchačů neznámé, ale David Postránecký je přednesl tak, že na ně jistě dlouho nezapomeneme. Stejně jako na jeho Improvizaci na duchovní píseň, která se zrodila až o svatodušním odpoledni v našem kostele – kdykoliv budeme zpívat píseň Stvoř srdce čisté, Bože mi, vzpomeneme si na tento hluboký zážitek.

Lia Ryšavá