7. června 2009

         přivítání + seniorátní rodinná neděle v Boskovicích, kde máme několik zástupců

         kaz. st. (Li, MK,Tro)

         br.fr. je v Hraběticích, odpoledne už pojede do Troskotovic

         nešpor v 19°° + program v Kruhu Mgr. Sixtus Bolom „o Tomáši Jurenovi“ významném kazateli toleranční doby. (podrobnosti Lia)

         příští týden: biblické hodiny dětí v pondělí a v pátek ; seniorky ve středu

         Příští program v Kruhu bude v sobotu 13.6. večer v 19°°hodin. Hostem bude předseda komise pro přípravu nového zpěvníku Miloslav Esterle. (Pracovní skupina bude zasedat příští týden v Miroslavi)

         Stejnou příští sobotu 13.6. pořádá o.s. Společně zájezd na vernisáž výstavy Pavla Krbálka do Lipníka nad Bečvou. (chtělo by to víc podrobností o odjezdu autobusu apod…)

         V neděli 21.června přijedou na bohoslužby sestry a bratří ze sboru v Krouně se svým br.fr. Davidem Sedláčkem a jeho rodinou. Autobus hostí plánuje příjezd v 8°° ráno a rádi by po bohoslužbách v Kruhu pobesedovali o sborové práci v Miroslavi a Krouně. Prosíme ochotné sestry, zda by připravily občerstvení k čaji a kávě na tuto neděli po bohoslužbách. Děkujeme. Hosté pak odjíždějí do MK a Zj.

         Sbírky minulou neděli: sbírka na Diakonii 4 260,–Kč, dary na opravu střechy přes 5.000,- (přesné číslo ví Jana Ry) Sbírka darů na  JJ vynesla celkem v měsíci květnu 20 120,–Kč, Velmi děkujeme.

         Naši zástupci (R.Vesecká a J.Mach) jedou příští týden na seniorátní shromáždění JJ do Mor.Třebové, kde náš sbor bude žádat o dar 100.000,-Kč na opravu střechy.

         Plánovaná porada staršovstva bude v úterý 16.června v 19.30 hodin.