5.7. -R.Špačková: Jak se učí na ev. akademii

Jak se učí na evangelické akademii nám v Kruhu 5. července 2009 prozradila sestra farářka Romana Špačková. Po namáhavé pracovní neděli, kdy sestra Špačková vykonala bohoslužby v Miroslavi, Moravském Krumlově a v Bohuticích, jsme měli možnost dovědět se velmi podrobně o jedné ze škol evangelické akademie – o střední zdravotnické škole v Brně. Sestra Špačková byla na kruhový program pečlivě připravena a po přehledném výkladu o škole, na níž na půl úvazku působí, byla ochotná odpovídat na množství dotazů. Zajímalo nás, kolik je na škole studentů, jakým způsobem jsou přijímáni, z jakého jsou prostředí, jak je škola technicky vybavena… seznámili jsme se s prací školní spirituálky i se skutečností, že počet zájemců o studium z řad členů naší církve je poměrně malý.
Lia Ryšavá