5. července 2009

Bratři a sestry,

dnes je 4. neděle po svaté Trojici a také svátek Konstantina a Metoděje  a já Vás vítám, domácí i hosty na těchto bohoslužbách.

1.) Bratr farář je i s rodinou na dovolené a já vítám seniorátní farářku Romanu Špačkovou,která přijala pozvání a bude sloužit celou neděli v našem sboru, dnes dopoledne zde v Miroslavi, pak v Mor.Krumlově a odpoledne v Troskotovicích.Večer po nešporním shromáždění uslyšíme sestru farářku  v Kruhu v programu „Jak se učí studenti na Evangelické akademii“.

Jsme za to vděčni a já bych Vám chtěl  za celý náš sbor poděkovat za tu velikou práci a popřát Vám u nás pěkný den.

2.) Zítra 6.července uplyne  594 let od upálení Mistra Jana Husa.

3.) Mládež našeho i dalších  sborů je na lesní brigádě v Kunvaldě .

4.) Jak bylo ohlášeno minulou neděli, Synodní rada vyzývá sbory k pomoci míst postižených povodněmi. Staršovstvo našeho sboru odeslalo 15 tisíc Kč a obrací se na všechny členy sboru s naléhavou žádostí o pomoc zatopeným oblastem.  K tomu účelu byla vyhlášena sbírka na potřeby postižených oblastí a jak sami víte, těchto míst každým dnem přibývá. Vaše dary pro tento účel dávejte do zvláštní pokladnice-kostelíčka, kde je uvedeno“Doplnění fondu humanitární a charitativní pomoci-sbírka na povodně“, nebo sestře Janě Ryšavé.Z toho důvodu byla také přerušena sbírka na „Fond povšechného sboru“,vyhlášená před 14 dny.

5.) Děkuji br.kurátorovi  Jiřímu Doubravovi za přípravu a spolu se zedníkem odbornou opravu betonových ploch kolem kostela.

Ohlášky připravil Jindra Mach