Mimořádné vánoční bohoslužby

Na čtvrtou adventní neděli připravili program bohoslužeb učitelé nedělní školy spolu s dětmi.
Nacvičili s dětmi hru Daniele Henycha s názvem “Vánoční poutník”.

Fotografie můžete shlédnout na: http://picasaweb.google.com/miroslav.cce/DTskVNoNSlavnost#

Bohoslužby na 2. svátek vánoční, již tradičně, připravovala mládež. Shlédli jsme taktéž divadlo.
Hru "Vánoční televize” napsala Eva Kejřová.

Fotografie na : http://picasaweb.google.com/miroslav.cce/TPNskBohosluBy