Návštěva ze Skotska

V Kruhu 6. září 2009 jsme měli vzácnou návštěvu – tři sestry ze Skotska – Caroline, Ella a Helene, které v Miroslavi zůstaly z pětičlenné skotské skupiny – nám velmi živě povídaly o svém sboru, o práci jednotlivých sborových skupin i o svých aktuálních dojmech z návštěvy ČR.

Naši hosté přiletěli 31. srpna do Prahy, po vycházce Prahou  odjeli společně s bratrem far. Titěrou do jižních Čech, ubytovali se ve sborovém domě v Kaplici a zhlédli jihočeské kulturní památky.

V Miroslavi je čekalo ubytování ve sborovém bytě, výlety do okolí, návštěvy v rodinách, cesty  do kazatelských stanic a do Myslibořic  a Morkůvek, účast na bohoslužbách a program v Kruhu. Z Miroslavi je odvezl bratr Jan Bartušek do Olomouce, kde jejich návštěva v ČR vrcholila účastí na bohoslužbách s kázáním synodního seniora Joele Rumla a pak už cestování opět přes Prahu domů do Skotska.

Vzhledem k jazykové bariéře jsme se hostům nemohli věnovat všichni, a byli jsme proto odkázáni zejména na bratra faráře Titěru, který se spolu se svou paní hostům nejvíce věnoval a také i v Kruhu tlumočil. Rozhovory v Kruhu bývají vždy zajímavé; také v neděli 6. září byl zájem veliký a otázek nespočet. Zajímalo nás například, jak prospívají skotské sbory, které se před nedávnem spojily. Jaká je práce nedělní školy – dověděly jsme se, že sestra Caroline, která učí NŠ není nikým střídána a tudíž se nemůže účastnit bohoslužeb apod. Otázky jsme nevyčerpaly, zajímavý kruhový večer musel být ukončen kvůli pokročilému času. Rádi budeme na naše hosty vzpomínat.

Lia Ryšavá