Setkávání ve šk. roce 2009-10

Po prázdninách se opět začala scházet skupina maminek s malými dětmi. Budeme se scházet každou středu v 9 hodin vždy u jedné z nás doma.

V tomto školním roce budeme probírat Janovo evangelium. Biblický program, který vede bratr farář Titěra, se skládá z čtení Bible, výkladu, modlitby. Dle potřeby a nálady se většinou rozvine zajímavá diskuse. Zpíváme jednu nebo dvě písně z Dodatku. Jsme rádi, že se můžeme scházet i s našimi nejmenšími dětmi a nemusíme je přitom napomínat, aby byly tiše. Důležitým bodem našich schůzek je i obyčejný rozhovor nad každodenními věcmi. Káva a čaj a něco na zub zpříjemňují naše setkání.

Informace o další schůzce bývají na nástěnce u kostela, případně je dostanete u bratra faráře nebo Daniely Bednaříkové (515333348,608128347). Rádi uvítáme každého nového zájemce o setkávání. Dveře mají otevřeny i ti, kdo mají již odrostlejší děti.

Daniela Bednaříková