Ohlédnutí za rokem 2008

Výstava fotografií ze sborových akcí a aktivit za rok 2008

Již druhým rokem se uskutečnilo vzpomínání za uplynulým rokem prostřednictvím fotografií, které poskytli členové sboru. Za poskytnutí momentek, děkuji zejména Lie Ryšavé, Jarce Šimšové, Jarovi Svobodovi, Jindrovi Machovi, Erikovi Schwarzbachovi, Bednaříkům, Jiřímu Doubravovi, Anně Férové a bratru faráři.

Na šesti panelech si snímky mohl prohlédnout každý návštěvník našeho kostela od neděle 22.3., kdy bylo sborové shromáždění, přes Velikonoce až po neděli 19.4., kdy se konala sborová neděle.

Z  celosborových akcí: 

 • – sborové shromáždění 9.3.
 • – sborová neděle  20.4.
 • – seniorátní sborová neděle  25.5.
 • – bohoslužby  v Troskotovicích 13.8.
 • – sborová dovolená na Blažkově  16.8. – 23.8.
 • – bohoslužby v Bohuticích 14.9.
 • – poslední neděle s vikářem Danielem Matějkou 14.9.
 • – křest Adélky Machové  12.10.
 • – křest Evy Suché  14.12.
 • – svatba Pražanových 12.10.
 • – sborový zájezd s instalací faráře D. Matějky
 •    v Moravči 26.10.
 • – návštěvy „na kazatelně“  – Ctirad Novák   a Jana Kalusová
 • – koncert  Brněnský ekumenický sboreček 20.1.
 • – zpívání s celocírkevním kantorem Morawetzem 11.5.
 • – červnový koncert z „vlastních zdrojů“ 8.6.
 • – program v Kruhu – beseda „jak se žilo na Václavově“ 4.5.
 • – Dárkování  – hosté 30.1.
 • – brigády – provzdušňování základů kvůli
 •     vlhkosti, montáž přístřešku nade dveřmi na faru

Z dění nedělní školy:

 • – výlet  nedělní školy   22.6.
 • – poslední nedělní škola ve škol. roce 2007/08
 • – perníčky na Dárkování 17.11.
 • – vánoční bohoslužby 21.12. + zkouška v sobotu
 • – společné další aktivity dětí z nedělky („malé“ čarodějnice 30.4., „evangelický Mikuláš   5.12.“)
 • – příprava triček pro děti 16.12. 

Z aktivit mládeže:

 • – mládežnické bohoslužby na Štěpána
 • – jarní školka ve Vanovicích
 • – podzimní školka v Rovečném
 • – lesní brigáda na Kunvaldě v červenci
 • – jarní výlet na Mohylu míru

 Seniorky:

 • – návštěva u Brožků v Horních Dunajovicích 15.4.
 • – setkávání – např. 29.4.
 • – Blažkov – pobyt
 • – pečení perníčků pro děti 

Různé:

 • – brigáda na židovském hřbitově, spolu se studenty z Recklinghausenu –  květen
 • – slavnost starých brambor na Třináctkách 23.8.
 • – podzimní návštěva z Glösa
 • – letecký pohled na Miroslav a evang. kostel
 • – naše sestry v Myslibořicích (leden 2009) Marta Dočkalová, Antonie Dobrovolná a Marie Ryšavá

 

Fotografie z některých uvedených akcí jsou vystaveny i na internetové adrese: http://picasaweb.google.com/miroslav.cce/

Využívejme prostředků vymoženosti doby k uchovávání vzpomínek pro širší okruh lidí.

A buďme vděčni.

Iva Ryšavá