25. října 2009

            Srdečně vás všechny vítám ,hosty i domácí.Chceme společně prožít tyto bohoslužby a ujistit se,že jsme všichni v Boží péči.

            V celém sboru budou dnes čtené bohoslužby.V 10°° h.v Mor.Krumlově a v Litobratřicích, odpoledne ve 13.30 v Bohuticích. Bratr farář Ondřej Titěra má dovolenou.

            Odpoledne v 14.30 jsme zváni k instalačním bohoslužbám do Nosislavi,kde bude uveden do služby br.Ondřej Macek seniorem Pavlem Kašparem. Nabízím tři místa v autě,kdo máte chuť jet s námi do Nosislavi,přihlaste se u mne po bohoslužbách.

            Dnešní nešpor začíná 17.30 a do dnešního Kruhu si povídání připravili manželé Daniela a Aleš Bednaříkovi.Budou vyprávět o jejich letošním pobytu na Maltě.Svůj program nazvali -Ostrov apoštola Pavla. Všechny vás srdečně zvu i děti.

Po – sejití nejmladších dětí s maminkami v Kruhu od 17.hod   

Út – dopoledne se sejdou maminky u Drastíků

        odpoledne v 13.30 seniorky v Kruhu

       nebude biblická hodina starších dětí,neboť se bude konat  pohřeb Jana Kolmana z Kašence zde v kostele v úterý v 15°°, parte jsou na stolečku. Zemřel náhle ve čtvrtek 22.října ve věku 76 let. Zarmoucené rodině vyprošujeme pokoj a Boží požehnání.

Od středy jsou prázdniny a bratr farář bude s rodinou na dovolené.

Pá – v 19°° se sejdou zpěváci ke zkoušce v Kruhu

So –  mládež na Václavově

            Ve čtvrtek odjeli domů naši hosté ze Spremberga a já ještě jednou děkuji všem,kteří se podíleli na tom,že naši hosté odjížděli spokojeni. Máme od nich  pozvání,příští rok v září navštívit jejich sbor.

            Jménem rodiny Férovy děkuji ochotným sestrám,které v pátek pomohly v Kruhu při sejití rodiny a přátel po pohřbu sestry Květy Svobodové. A také dnes po bohoslužbách vás zvou do Kruhu k besedě při kávě a čaji.

            Příští neděli 1.11. se bude konat sbírka na Jubilejní toleranční dar.

            Příští neděli 1.11. si v kruhu připomeneme „Den reformace“ (31.10.)

            Na nástěnce před kostelem čtěte pozvánky na koncert a hudební nešpory v Červeném kostele v Brně.

            Na první adventní neděli 29.11.chystáme opět Dárkování.Prosím vás,abyste na to mysleli a připravovali dárky s láskou a potěšením.

            Dnešního dne se dožívá 90 let bratr Jaroslav Ryšavý, který toho času žije v domově důchodců v Božicích.

            Dnes v NŠ si budou děti vyprávět další část Abrahamova života,totiž o zaslíbení a narození syna.

Jarmila Šimšová