18. října 2009

Bratři a sestry, vítám Vás všechny, domácí, hosty a zejména přátele ze Spremberka  na dnešních bohoslužbách v 19. neděli po svaté Trojici slovy epištoly k Židům: „Ten kdo hledá Boha, pookřeje. Bez víry není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh je a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.“ (Židům 11, 6)

Především Vám chci, milé shromáždění sdělit, že ze společenství našeho sboru, z naší pozemské časnosti a zejména z kruhu rodiny odešla sestra Květa Svobodová.  Zemřela tiše doma ve čtvrtek 15. října 2009, pohřební shromáždění se bude konat v pátek 23. října ve 14.00 hodin zde v kostele a poté na hřbitově u rodinného hrobu. Zarmoucené rodině vyprošujeme sílu, pokoj a Boží požehnání.

Program dnešní neděle je následující

·       v 10.00 hodin se sejdou k pravidelným bohoslužbám bratři a sestry v Litobratřicích i v Moravském Krumlově.

·       Všichni jsme zváni ihned po bohoslužbách k posezení u kávy a čaje. Využijte této možnosti k rozhovoru i k přivítání našich hostí. Jim je věnován také dnešní program v Kruhu, kam Vás srdečně všechny zvu.

·       Nešpor zahájíme v 19.00 hodin, v Kruhu se dovíme, co je nového ve spřáteleném německém sboru a podíváme se také společně na fotografie.

Naši němečtí přátelé jsou odhodláni, samozřejmě podle počasí, pracovat na židovském hřbitově. Kdo byste měli zájem připojit se, budete vítán od pondělí do středy vždy dopoledne. Ve středu v 18.00 hodin se s našimi hosty sejdeme v Kruhu ke společné jednoduché večeři, srdečně Vás zvu nejen k večeři, ale také k besedě, při níž chceme také promítnout fotografie ze života našeho sboru. Už teď děkuji všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomáháte zajistit vše potřebné kolem hostí, velmi si Vaší ochoty vážím.

·       V úterý v 15.30 se sejdou k biblické hodině starší děti.

·       Maminky se sejdou po domluvě buď v úterý, nebo ve čtvrtek.

·       Mladší děti nebudou mít biblickou hodinu, protože v pátek je pohřeb.

·       Část mládeže je na seniorátní školce v Nosislavi.

·       Do Nosislavi jsme zváni příští neděli odpoledne na instalaci nového faráře.

Nyní prosím bratra faráře Hanse-Jakoba Werdina, aby jménem hostí pozdravil shromáždění a bratra Erika Schwarzbacha, aby se ujal tlumočení. Po pozdravy vypraví bratr farář Titěra děti do nedělní školy.