8.listopadu 2009

   přivítání všech přítomných

         dnes výjimečně budou bohoslužby ještě pouze v kazatelské stanici v Bohuticích ve 13.30

(nemocným přejeme brzké uzdravení a těm, kdo jsou na cestách šťastný návrat)

         po bohoslužbách jste zváni do Kruhu k besedě u čaje a kávy (děkujeme sestře Šimšové)

         v 17°° hodin je v Kruhu nešporní pobožnost a po ní nás sestra Rut Vesecká provede po vesnicích v (bývalém) hraničním pásmu západních Čech.

         sbírka JTD minulou neděli v celém sboru vynesla 3.558,-Kč. Je to fond půjček na stavební akce v církvi. Možná i my budeme z tohoto fondu příští rok něco čerpat. Velmi děkujeme za vaši obětavost.

         v příštím týdnu:

– v úterý od 9°° hodin se scházejí maminky, tentokrát u Počarovských ; od 15.30 se scházejí starší děti k biblické hodině

– v úterý večer v 19°° je pravidelná porada staršovstva. Přítomní presbyteři nechť pod kruchtou potvrdí svou účast, mohou navrhnout svůj bod do programu a dostanou návrh sborového listu.

– ve středu od 13.30mají svou schůzku sestry seniorky

– ve čtvrtek – pozor změna!!! v 17°° hodin začíná v presbyterně pravidelná biblická hodina pro dospělé. Je to přání pravidelných účastníků biblické hodiny, zároveň pozvání k účasti dalším, pro které dosavadní hodina byla příliš pozdní. Biblická ve čtvrtek je a bude od 5 hodin odpoledne. Přijďte, nestyďte se. Probíráme na pokračování starozákonní knihu Soudců.

– v pátek ve 13°° hodin je biblická hodina mladších dětí

– v pátek v 19°° hodin je zkouška zpěvu

– příští sobotu 14.11. od 9°; hodin pečou děti z NŠ v Kruhu perníčky na Dárkování. Plakátek je v nástěnce a též k dispozici na stolečku pod kruchtou. (Nezapomeňte, že Dárkování v 1.adventní neděli je již 29.listopadu!)

– mládež je příští sobotu od 19°° u Férů.

         Bohoslužby příští neděli se konají jako obvykle v 8.30 a jste srdečně zváni.

– Včera se konalo 3.zasedání 39.konventu brněnského seniorátu. Po 18 letech seniorské služby končí v této funkci br.Pavel Kašpar, který bude za dva týdny ustaven 2.náměstkem synodního seniora.

Novým seniorem našeho seniorátu se stal br. fr. Jiří Gruber z 1.brněnského sboru, konseniorem náš br.fr. Titěra, seniorátním kurátorem je nadále br. Vladimír Zikmund a jeho náměstkem br.Mirek Maňák. Volební období začalo dnem volby a trvá 6 let.

         Přišly nové Evangelické kalendáře 2010 a příručky Na Každý Den 2010. Jsou k dispozici pod kruchtou, každá za 80,- Kč. (obě = 160,-Kč)

OOndřej Titěra