Setkávání

Pod názvem ‑ maminky – se schází skupinka maminek s malými dětmi. Scházíme se jednou za čtrnáct dní, většinou ve čtvrtek dopoledne u někoho z nás doma. Když se sejdeme všechny, je nás šest maminek a několik dětí. Občas se k nám připojují i maminky, které již mají děti ve škole. Pravidelně na setkání přichází bratr farář s biblickým programem (čtení z Bible, výklad, modlitba, písně z Dodatku). Letošní školní rok probíráme Ježíšova podobenství. Podle potřeby a nálady se většinou rozvine zajímavá diskuse nad daným tématem. Během programu si děti většinou pěkně pohrají, případně s námi zazpívají písničku. My je přitom nemusíme napomínat, aby byly tiše. Důležitým bodem našich schůzek je i obyčejný rozhovor nad každodenními věcmi. Káva, čaj a něco na zub zpříjemňují naše setkání.

Informace o další schůzce jsou na nástěnce před kostelem, případně je dostanete u bratra faráře či Daniely Bednaříkové (515333348).

Rádi uvítáme nové zájemce o setkávání.
Daniela Bednaříková