Nedělní škola o Velikonocích

Nedělní škola během velikonočních svátků

Nedělní škola se bude konat v neděli, 12.dubna 2009. Vzhledem k tomu, že bude při bohoslužbách bude vysluhována Večeře Páně, sejdeme se s dětmi již v 8:30 na faře, a to k příběhu o Zmrtvýchvstání Pána Ježíše. Po té odejdou děti do kostela a budou se moci s rodiči účastnit Večeře Páně.

Při ostatních bohoslužbách (Zelený čtvrtek, Velký pátek, Velikonoční pondělí) nedělní škola nebude.